Pamācības un ceļveži

Kā izvairīties no sliedes iesprūšanas darbā ar augstgriezi

Lai izvairītos no sliedes iesprūšanas, izmantojiet īsajā video norādīto tehniku. Vispirms ir jāveic sekls zāģējums stumbra tuvumā no zara apakšpuses. Izmantojot šo metodi ir jāizvairās no sliedes iesprūšanas, kad zāģējat resnākus zarus. Pēc tam veiciet zāģējumu no augšpuses nedaudz tuvāk stumbram. Beigās nozāģējiet atlikumu tuvu pie stumbra