Automower®09.04.2024

Zāliena un Husqvarna Automower® sagatavošana pļaušanas sezonai

Temperatūrai paaugstinoties un zāles augšanai paātrinoties, sākas pļaušanas sezona. Šajā rakstā sniegta detalizēta pamācība, kā sagatavot Automower® robotizēto zāles pļāvēju un zālienu pļaušanas sezonai.

Kad sākt pļaut zāli

Sāciet pļaut zāli, kad tā sāk aktīvi augt. Pāragra pļaušana var sabojāt zāli, kavējot zāliena spēju pareizi atjaunoties. Zāle parasti sāk augt aptuveni 8 °C/40 °F temperatūrā (tas var atšķirties atkarībā no zāles veida). Noderīgs ieteikums: pirms sezonas pirmās pļaušanas reizes nogaidiet, līdz zāle sasniedz 5 līdz 7 centimetru (2–2,76 collu) augstumu. Šis noteikums ir spēkā arī tad, ja sējat jaunu zāli.

Veicamās darbības, lai zāliena sagatavotu pļaušanai

Satīrīšana

Pavasara zāliena kopšanas laikā nepieļaujiet zāles pelēšanu: sagrābiet lapas un savāciet visus dārza netīrumus — arī nelielus zariņus, priežu čiekurus, lapas un izkaisīto mulču. Tādējādi netiks pieļauta robotizētā zāles pļāvēja asmeņu nolietošanās, kad pļāvējs sāk pļaut, un tiks novērsti visi šķēršļi, kas var traucēt zāles pļāvēja darbību zālienā.

Aerācija

Augsnes aerācija, izmantojot dakšas vai zāliena aeratoru, nāks par labu zālienam. Aerācija sairdina sablīvētu augsni, nodrošinot ar skābekli bagātu vidi veselīgai sakņu attīstībai, ļaujot lielākam ūdens daudzumam sasniegt saknes to izšķirošajā attīstības posmā. Uzmanieties, lai aerācijas laikā nesabojātu uzstādītos robežvadus.

Pārsēšana

Pārsējiet visas tukšās vai nevienmērīgi saaugušās vietas zālienā. Pēc tam uzturiet virsmu mitru un pārklājiet to ar šķiedras audumu ātrākai dīgtspējai. Ja jums ir Automower® modelis, kas izmanto zonas vadības funkciju ar AIM Technology vai EPOS™ tehnoloģiju, varat izveidot lieguma zonu, lai nepieļautu zāles pļāvēja iekļūšanu šajā zonā. Izmantojot citus modeļus: lietojiet Automower® Temporary Fence, Automower® FlexiFence vai Automower® Area Switch, lai uz laiku nožogotu apgabalu, kurā nevēlaties ļaut zāles pļāvējam darboties.

Mēslošana

Mēslojiet zālienu, lai saglabātu tā zaļo un veselīgo izskatu. Ja jūsu nodoms ir izveidot ideāla izskata zālienu, apsveriet iespēju izmantot lēnas iedarbības mēslojumu. Tādējādi veidosies zāliens, kur zāle augs lēnāk, bet tiks veicināta vienmērīgāka augšana.

Zāliena laistīšana

Ja pavasaris ir sauss, ir pienācis laiks sākt laistīt zālienu.

Automower® sagatavošana darbam

Pārbaudiet robežvada instalāciju

Pirms sākt zāles pļāvēja izmantošanas sezonu, apstaigājiet savu dārzu un pārbaudiet robežvada instalāciju. Pārliecinieties, ka no zemes nav izlīduši mietiņi un robežvadam nav redzamu bojājumu.

Pārbaudiet pļāvēja asmeņus

Asi asmeņi ir būtiski pareizai zāliena kopšanai. Tas neļauj asmenim plēst zāli, nodrošinot glītāku zālienu un aizsargājot zāli pret slimībām. Ja pagājušās sezonas beigās asmeņi netika mainīti, tagad ir īstais brīdis to darīt. Kopā ar asmeni vienmēr nomainiet arī skrūvi.

Ieteikumi un padomi, kā mainīt asmeņus Automower® robotizētajā zāles pļāvējā.

Uzstādiet uzlādes staciju

Novietojiet uzlādes staciju dārzā, pievienojiet vadus un pieslēdziet. Pārbaudiet, vai deg zaļas krāsas gaismas indikators. Novietojiet zāles pļāvēju uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi. Ja nesaņemat nekādu loka signālu, apskatiet mūsu informāciju par problēmu novēršanu, lai novērstu šo kļūmi.

Pārbaudiet pļaušanas iestatījumus un sāciet pļaut

Iestatiet pļaušanas grafiku lietotnē Automower® Connect un sāciet darbu. Kad pļāvējs ir uzlādēts un tā darbība ir ieplānota, pļāvējs sāk pļaut. Kad pēc ziemas pirmo reizi pļaujat zālienu, ir svarīgi nenopļaut to pārāk īsu, jo tas var ietekmēt zāles augšanu, un tai var kaitēt slimības vai nezāles. Tāpēc sāciet ar lielu griešanas augstumu un pakāpeniski samaziniet to.

Ja konstatējat, ka pļāvējs, sākot pļaut, apstrādā tikai pusi zāliena, iespējams, ka robežvads vai virzošais vads ir pievienots nepareizai uzlādes stacijas tapai. To var viegli atrisināt, pārbaudot, vai savienotāji ir pareizi pievienoti uzlādes stacijas tapām. Plašāku informāciju lasiet šeit: Kāpēc mans Automower® robotizētais zāles pļāvējs pļauj tikai atsevišķas zāliena daļas?

Iespējojiet viedās Automower® funkcijas, lai veidotu veselīgāku zālienu

Automower® ir aprīkots ar daudzām viedām funkcijām, kas paredzētas, lai uzlabotu robotizētā zāles pļāvēja veiktspēju, taupītu laiku un pilnībā izmantotu zāliena potenciālu.

Pareiza sezonas sākšana: Pļaušanas sezonu ieteicams sākt ar lielāku pļaušanas augstumu, ar laiku to pakāpeniski samazinot. Lai to paveiktu, vairākiem Automower® modeļiem ir funkcija TargetHeight. Šo funkciju var ieslēgt, izmantojot lietotni Automower® Connect, ļaujot zāles pļāvējam pakāpeniski regulēt pļaušanas augstumu, līdz tiek sasniegts vēlamais līmenis.

Zāliena aizsardzība zemā temperatūrā: Zāles pļāvēja funkcija Aizsardzība pret salu palīdz aizsargāt zālienu no iespējamiem sala izraisītiem bojājumiem. Šī funkcija, kas pieejama vai nu zāles pļāvēja izvēlnē, vai lietotnē Automower® Connect, ļauj zāles pļāvējam zemā temperatūrā automātiski apturēt pļaušanas grafiku.

Viedie savienojumi un pielāgotās ikdienas darbības: Modeļos ar mobilo vai Wi-Fi savienojumu varat izmantot kādu no mūsu viedajiem savienojumiem, vai izveidot veicamo darbību sarakstu, lietojot IFTTT. Lietotnes Automower® Connect sadaļā Viedās mājas (Smart Home) atradīsit viedo savienojumu, kas automātiski novieto zāles pļāvēju stāvēšanai, kad tiek prognozēts stiprs lietus vai sals. Papildinformāciju par šo viedo savienojumu skatiet šeit.

Sazinieties ar vietējo Husqvarna izplatītāju, ja jums nepieciešama palīdzība Automower® robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanā vai lietošanā.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?