Automower®09.04.2024

Kāpēc mans Automower® robotizētais zāles pļāvējs pļauj tikai atsevišķas zāliena daļas?

Ir vairāki faktori, kas var likt Automower® robotizētajam zāles pļāvējam negaidīti pļaut tikai daļu zāliena vai izlaist konkrētas vietas. Lai diagnosticētu un risinātu situāciju, apsveriet šādas problēmu novēršanas darbības:

Uzlādes stacijas savienojumi

Nepareizs savienojums uzlādes stacijā var likt zāles pļāvējam darboties tikai konkrētās zāliena daļās. Pārliecinieties, ka virzošais vads ir pievienots uzlādes stacijas G1/G2/G3 tapai, nevis AR vai AL tapai.

Kā pievienot robežvadu un virzošos vadus uzlādes stacijai

Zāliena pārklājuma iestatījumi

Pārliecinieties, ka zāliena pārklājuma iestatījumi lietotnē Automower® Connect vai zāles pļāvēja displejā atbilst jūsu instalācijas vajadzībām.

  • Lietotnē Automower® Connect: Atlasiet Vairāk > Iestatījumi > Uzstādīšana > Zāliena pārklājums.
  • Zāles pļāvēja displejā: Pārejiet uz sadaļu Uzstādīšana > Zāliena pārklājums.

Darba zonas un grafiki — AIM tehnoloģija

Attiecas tikai uz robotizētajiem zāles pļāvējiem, kas atbalsta AIM tehnoloģiju.

Ja lietotnē Automower® Connect atspējojāt sava zāliena grafiku, zāles pļāvējs nopļaus tikai tās zāliena daļas, uz kurām attiecas ieplānotā darba zona. Ja kāda jūsu zāliena daļa ietver darba zonu bez grafika vai darba zona nav ietverta vispār, šī zāliena daļa netiks nopļauta.

Ja atspējojāt sadaļu Mans zāliens, noteikti izveidojiet darba zonas, kas ietver visu zālienu, un pēc vajadzības izveidojiet grafikus katrai darba zonai.

Lieguma zonas — AIM tehnoloģija

Attiecas tikai uz robotizētajiem zāles pļāvējiem, kas atbalsta AIM tehnoloģiju.

Zāles pļāvējs nevar piekļūt zonām, kas lietotnē Automower® Connect ir norādītas kā lieguma zonas.

Lietotnē pārbaudiet lieguma zonas un noņemiet nevēlamās.

Sazinieties ar vietējo Husqvarna izplatītāju, ja jums nepieciešama palīdzība Automower® robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanā vai lietošanā.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?