Zāles trimmera vai krūmgrieža pļaušanas auklas maiņa

Trimmera auklu var nomainīt dažādos veidos atkarībā no izstrādājuma modeļa.

A15B trimmera auklas maiņa

 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Vienlaikus nospiediet fiksatoru abās pusēs, lai noņemtu vāku.
 3. Izņemiet tukšo spoli.
 4. Ievietojiet jaunu spoli ar uztītu trimmera auklu.
 5. Pagrieziet spoli tā, lai trimmera aukla būtu salāgota ar atverēm uz trimmera galvas.
 6. Izvelciet trimmera auklas galus caur atverēm.
 7. Uzlieciet vāku atpakaļ uz trimmera galvas.
 8. Nospiediet sānu pogu, lai pagarinātu trimmera auklu līdz trimmera aizsarga nazim.

R25B trimmera auklas maiņa

 1. Izņemiet akumulatoru.
 2. Nogrieziet pāris metrus trimmera auklas.
 3. Salāgojiet regulatora bultiņu ar bultiņu uz trimmera galvas korpusa, kā parādīts attēlā.
 4. Ievelciet trimmera auklu trimmera galvas atverē, līdz aukla redzama otrajā pusē.
 5. Pārliecinieties, ka trimmera auklas gali ir salāgoti un vienādi gari.
 6. Grieziet trimmera galvu pulksteņrādītāju virzienā, lai ievilktu trimmera auklu.
 7. Trimmera auklai jābūt tik garai, lai tā sniegtos līdz trimmera aizsarga nazim.

Rapid Replace™ trimmera auklas nomaiņa

 1. Salāgojiet
 2. Padeve
 3. Savīšana

Trimmera ar akumulatoru auklas nomaiņa

 1. Noņemiet trimmera spoli, piespiežot tās sānus.
 2. Aptuvenais auklas garums ir atkarīgs no trimmera spoles veida un trimmera auklas biezuma.
 3. Aizāķējiet auklu pie trimmera spoles un cieši satiniet.
 4. Tiniet auklu ar bultiņām norādītajos virzienos.
 5. Virziet trimmera auklas galus caur spraugām.
 6. Uzstādiet atpakaļ trimmera spoli.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?