Putu smidzinātāja uzstādīšana augstspiediena mazgātājam

Lai panāktu efektīvāku tīrīšanu ar augstspiediena mazgātāju, varat izmantot arī tīrīšanas līdzekli.

Atkarībā no augstspiediena mazgātāja tam var iebūvēta tīrīšanas līdzekļa tvertne vai to var aprīkot ar atsevišķu putu smidzinātāju.

Putu smidzinātāja uzstādīšana augstspiediena mazgātājam

 1. Izņemiet putu smidzinātāju no turētāja.
 2. Piepildiet putu smidzinātāja tvertni ar tīrīšanas līdzekli. UZMANĪBU! Izmantojiet tikai Husqvarna ieteiktus tīrīšanas līdzekļus.
 3. Putu smidzinātāja savienotāju iespiediet pistolē/smidzināšanas rokturī / smidzināšanas kātā (atkarībā no iekārtas modeļa). Grieziet putu smidzinātāju pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet putu smidzinātāju. Putu smidzinātājs tiek fiksēts.
 4. Iekārtas pievienošana ūdens avotam
 5. Iekārtas atgaisošana
 6. Iedarbiniet pļāvēju.
 7. Pagrieziet putu smidzinātāja pogu, lai izvēlētos, cik daudz putu tiks izmantots. Grieziet pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai izmantotu vairāk putu. Grieziet pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai izmantotu mazāk putu. Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem augstspiediena mazgātāju modeļiem.
 8. Pagrieziet sprauslas pārsegu, lai pielāgotu putu smidzināšanas veidu: pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai smidzinātu šaurāk, vai pretējā virzienā, lai smidzinātu plašāk. Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem augstspiediena mazgātāju modeļiem.
 1. Izņemiet tīrīšanas līdzekļa tvertni no turētāja.
 2. Piepildiet tvertni ar tīrīšanas līdzekli. UZMANĪBU! Izmantojiet tikai Husqvarna ieteiktus tīrīšanas līdzekļus.
 3. Pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā uzskrūvēts.
 4. Uzstādiet tvertni atpakaļ iekārtā.
 5. Uz smidzināšanas kāta uzstādiet sprauslu saudzīgai mazgāšanai. Iestatiet zemāko spiediena iestatījumu (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam).
 6. Iekārtas pievienošana ūdens avotam
 7. Augstspiediena mazgātāja atgaisošana
 8. Iedarbiniet pļāvēju.
 9. Pagrieziet iekārtas pogu, lai izvēlētos, cik daudz putu tiks izmantots. Grieziet pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai izmantotu vairāk putu. Grieziet pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai izmantotu mazāk putu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?