Augstspiediena mazgātāja pievienošana ūdens avotam

Lai jūsu augstspiediena mazgātājs darbotos optimāli, jums tas pareizi jāpievieno ūdens avotam.

Jūsu augstspiediena mazgātāju var izmantot ar ūdensvada ūdeni vai ar ūdeni no atvērtas ūdenskrātuves, piemēram, ūdens mucas vai pat ezera.

 1. Uzstādiet dārza šļūtenes pāreju izstrādājuma ūdens ieplūdes vietā.
 2. Pievienojiet dārza šļūteni ūdensvadam.
 3. Atveriet ūdensvada vārstu un pārliecinieties, vai ūdens brīvi plūst no dārza šļūtenes.
 4. Aizveriet ūdensvada vārstu.
 5. Pievienojiet dārza šļūteni augstspiediena mazgātāja ūdens ieplūdes vietai.
 6. Ievietojiet kontaktspraudni kontaktligzdā.
 7. Ar vienu roku satveriet smidzinātāja rokturi un iespiediet augstspiediena ūdens šļūteni smidzinātāja roktura ātrajā savienojumā.
 8. Atveriet ūdensvada vārstu.
 9. Atgaisojiet sistēmu pirms izstrādājuma lietošanas.

PIEZĪME. Lai jūsu augstspiediena mazgātājs darbotos pareizi, ir jāizmanto attiecīgas šļūtenes, jābūt pareizam ūdens spiedienam un ūdens temperatūrai. Informāciju skatiet augstspiediena mazgātāja lietošanas rokasgrāmatā.

Augstspiediena mazgātāju varat izmantot ar atvērtas ūdenskrātuves ūdeni, piemēram, ezera vai ūdens mucas ūdeni.

 1. Ja ir uzstādīta dārza šļūtenes pāreja, noņemiet to no izstrādājuma ūdens ieplūdes vietas.
 2. Izstrādājuma ūdens ieplūdes vietai pievienojiet iesūces šļūteni (nav komplektācijā).
 3. Ievietojiet iesūces šļūteni ūdens avotā un pārliecinieties, ka filtrs ir pilnībā iegremdēts.
 4. Spiediet izcilni smidzināšanas roktura ātrā savienojuma virzienā un izvelciet augstspiediena mazgātāja šļūteni. Tas atšķiras atkarībā no augstspiediena mazgātāja modeļa.
 5. Ievietojiet kontaktspraudni kontaktligzdā.
 6. Pagrieziet barošanas slēdzi ieslēgtā (I) pozīcijā un ļaujiet produktam aptuveni 2 minūtes darboties.
 7. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgtā stāvoklī (0).
 8. Ar vienu roku satveriet smidzinātāja rokturi un iespiediet augstspiediena ūdens šļūteni smidzinātāja roktura ātrajā savienojumā.
 9. Atgaisojiet sistēmu pirms izstrādājuma lietošanas.

PIEZĪME. Lai jūsu augstspiediena mazgātājs darbotos pienācīgi, ir jāizmanto attiecīgas šļūtenes, jābūt pareizam ūdens spiedienam un ūdens temperatūrai. Informāciju skatiet augstspiediena mazgātāja lietošanas rokasgrāmatā.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?