Raideris11.02.2024

Nevar iedarbināt braucamo zāles pļāvēju

Var būt daudz iemeslu, kādēļ braucamais zāles pļāvējs neiedarbojas. Iemesli tam var būt dažādi atkarībā no braucamā zāles pļāvēja veida vai akumulatora stāvokļa, kā arī temperatūras.

Nevar iedarbināt braucamo zāles pļāvēju

Biežāk sastopamie iemesli, kādēļ nevar iedarbināt braucamo zāles pļāvēju, ir šādi:

  • Akumulators ir izlādējies (nav uzlādēts); tas var notikt pēc uzglabāšanas ziemā vai tad, ja pļāvējs ilgstoši nav lietots. Uzlādējiet akumulatoru atbilstoši norādījumiem. Ja akumulators pēc uzlādes ātri izlādējas vai to nevar uzlādēt, aizstājiet to ar jaunu.
  • Pirms braucamā zāles pļāvēja iedarbināšanas pārliecinieties, ka ir ieslēgta stāvbremze, pretējā gadījumā pļāvēju nevarēs iedarbināt.
  • Pļaušanas bloks ir nolaists; pēc braucamā zāles pļāvēja izmantošanas noteikti paceliet pļaušanas bloku. Citādi nākamajā reizē nebūs iespējams iedarbināt pļāvēju drošības apsvērumu dēļ.

Braucamo zāles pļāvēju ir grūti iedarbināt

Ja braucamo zāles pļāvēju ir grūti iedarbināt, biežākais iemesls var būt šāds:

Miega režīms

Miega režīms ir braucamā zāles pļāvēja akumulatora stāvoklis, kas rodas, ja pļāvējs netiek lietots un akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 40%. Miega režīms neļauj akumulatoram pilnībā izlādēties.

Pļāvēja ieslēgšana no miega režīma:

  • 10 sekundes turiet nospiestu pogu START (Iedarbināt);
  • pievienojiet braucamo zāles pļāvēju lādētājam.

Ja tas nelīdz, uzlādējiet pļāvēju 48 stundas. Šādi braucamais zāles pļāvējs tiks aktivizēts.

Stāvbremze ir nepareizā stāvoklī

Mēģinot ieslēgt braucamo zāles pļāvēju, varat ievērot šo simbolu.

Ja tiek izmantota stāvbremze vai elektriskās stāvbremzes sistēmas fiksators ir nepareizā stāvoklī, pļāvēju nevarēs iedarbināt.

Šādā gadījumā atlaidiet elektriskās stāvbremzes sistēmas fiksatoru un pārvietojiet sviru pa kreisi, lai izslēgtu elektrisko stāvbremzes sistēmu.

Lādētājs ir pievienots braucamajam zāles pļāvējam

Kad esat pabeiguši akumulatora uzlādi pļāvējā, noteikti atvienojiet lādētāju no braucamā zāles pļāvēja. Citādi pļāvējs neieslēgsies.

Ieslēgts pļaušanas bloks

Ja pļāvējā ir ieslēgts pļaušanas bloks, pļāvējs netiks iedarbināts drošības apsvērumu dēļ. Paceliet pļaušanas bloku un ieslēdziet braucamo zāles pļāvēju kā parasti.

Zems akumulatora uzlādes līmenis

Ja akumulators nav pietiekami uzlādēts (dzeltenas svītras akumulatora displejā), braucamais zāles pļāvējs netiks ieslēgts. Uzlādējiet pļāvēju, atvienojiet to no lādētāja un ieslēdziet kā parasti.


Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?