Raideris11.02.2024

Negriežas braucamā zāles pļāvēja pļaušanas asmeņi

Strādājot ar braucamo zāles pļāvēju, iespējams, konstatēsiet, ka visi pļaušanas asmeņi vai kāds no tiem negriežas (nedarbojas).

Ja to konstatējat, iespējams, ir radušās siksnas spriegošanas atsperes vai siksnu darbības kļūmes.

UZMANĪBU! Drošības nolūkos, veicot šo uzdevumu, uzvelciet aizsargcimdus. Asmeņi ir asi, un var tikt viegli gūtas traumas.

Kā pārbaudīt asmeņus apkopes stāvoklī

Asmeņus var pārbaudīt, paceļot pļaušanas bloku apkopes stāvoklī un pagriežot kādu no asmeņiem. Ja visi asmeņi griežas vienlaikus, pļaušanas bloka siksna, kas savieno asmeņu, darbojas, kā paredzēts.

Ja viens vai vairāki asmeņi negriežas, pļaušanas bloka siksna ir nodilusi un tā jāmaina. Tas ir jāveic pilnvarotam izplatītājam.

Kā novietot braucamo zāles pļāvēju apkopes stāvoklī

Siksnas pārbaude, kad braucamā zāles pļāvēja pļaušanas bloks neatrodas apkopes stāvoklī

Ja konstatējat, ka asmeņi nedarbojas kā paredzēts, piemēram, vidējais nepļauj zāli vai asmeņi negriežas pietiekami ātri, zāle netiek pļauta kā ierasts, ir radusies problēma ar siksnu, kas savieno dzinēju ar pļaušanas bloku vai ar siksnas spriegojuma atsperi.

Ja konstatējat jebkuru no iepriekš norādītajām problēmām, varat noņemt pļaušanas bloka pārsegu, izmantojot komplektā ietverto instrumentu, un pārbaudīt, vai nav bojāta pļaušanas bloka vai spriegojuma atsperes siksna. Veicot šo darbu, noteikti uzvelciet aizsargcimdus.

Ja radušies kādi bojājumi, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju.

Braucamā zāles pļāvēja asmeņu pārbaude un maiņa

Ja konstatējat, ka braucamā zāles pļāvēja ar akumulatoru asmeņi negriežas, pārbaudiet turpmāk norādīto:

Elektriskais savienojums

BRĪDINĀJUMS. Pirms pļāvēja tīrīšanas nodrošiniet, ka tas tiek izslēgts, pagriežot barošanas slēdzi stāvoklī “0”.

Novietojot braucamo zāles pļāvēju apkopes stāvoklī, ir jāatvieno elektriskais savienojums ar pļaušanas bloku. Ļoti bieži gadās, ka šis savienojums ar pļaušanas bloku netiek izveidots. Šis savienojums iegriež asmeņus.

  1. Novietojiet pļāvēju uz līdzenas virsmas.
  2. Pārslēdziet barošanas slēdzi stāvoklī “0”.
  3. Atlaidiet spaili uz priekšējā pārsega ar instrumentu, kas pievienots barošanas slēdža atslēgai, un noņemiet pārsegu.
  4. Noņemiet spaili un pārbaudiet savienotāju.

Kā novietot braucamo zāles pļāvēju apkopes stāvoklī

Iztīriet pļaušanas bloku

Ja asmeņi negriežas, novietojiet braucamo zāles pļāvēju apkopes stāvoklī un pārbaudiet, vai uz pļāvēja nav zāles, zaru vai citu netīrumu. Ja pļaušanas bloks ir netīrs, notīriet to, noņemot visus zarus, zāli vai netīrumus.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?