Lapu puteji11.02.2024

Lapu pūtēja tehniskā apkope

Lai lapu pūtējs darbotos pareizi, tehniskā apkope ir jāveic konkrētos laika intervālos. Dažus tehniskās apkopes darbus var veikt viegli, turpretim citus ir jāveic pilnvarotam izplatītājam.

Ar benzīna dzinēju darbināma lapu pūtēja tehniskā apkope

 • Tīriet lapu pūtēja ārējās daļas ar sausu drānu. Neizmantojiet ūdeni.
 • Pārbaudiet, vai pareizi darbojas vadības rokturis.
 • Pārbaudiet, vai pareizi darbojas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
 • Pārbaudiet, vai dzinējā, degvielas tvertnē un degvielas caurulēs nav noplūdes.
 • Pārbaudiet gaisa filtru un nomainiet, ja nepieciešams. Lapu pūtēja gaisa filtra tīrīšana un maiņa
 • Pievelciet uzgriežņus un skrūves.
 • Pārbaudiet gaisa ieplūdes atveri, lai pārliecinātos, ka tā nav nosprostota.
 • Iztīriet degvielas tvertni.
 • Pārbaudiet visus kabeļus un savienojumus.

Ar akumulatoru darbināma lapu pūtēja tehniskā apkope

BRĪDINĀJUMS. Pirms jebkādu tehniskās apkopes darbu veikšanas izņemiet akumulatoru.

 • Tīriet lapu pūtēja ārējās daļas ar sausu drānu. Neizmantojiet ūdeni.
 • Rokturiem jābūt sausiem un tīriem, bez smērvielas un eļļas.
 • Pārliecinieties, ka iedarbināšanas/izslēgšanas poga darbojas pareizi un nav bojāta.
 • Pārbaudiet, vai piedziņas mēlīte un piedziņas mēlītes bloķēšanas funkcija darbojas pareizi un atbilstoši drošības noteikumiem.
 • Pārliecinieties, ka visas vadības ierīces darbojas un nav bojātas.
 • Pārliecinieties, ka skrūves un uzgriežņi ir stingri pievilkti.
 • Pārliecinieties, ka darbojas akumulatora atbrīvošanas poga, fiksējot akumulatoru lapu pūtējā.
 • Pārbaudiet, vai akumulatora lādētājs nav bojāts un darbojas pareizi.
 • Pārliecinieties, ka akumulators nav bojāts.
 • Pārliecinieties, ka akumulators ir uzlādēts.
 • Pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes atvere nav netīra. Tīriet gaisa ieplūdes atveri ar saspiestu gaisu.
 • Notīriet gaisa ieplūdes vietu ventilatoram.
 • Pārbaudiet savienojumus starp akumulatoru un lapu pūtēju.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?