Lapu puteji11.02.2024

Lapu pūtēja aizdedzes sveces tīrīšana un maiņa

Lai uzturētu lapu pūtēju labākajā stāvoklī, ir svarīgi notīrīt un nomainīt aizdedzes sveci.

Tīrīšanai un maiņai būs nepieciešami:

 • aizsargcimdi;
 • stiepļu suka;
 • kombinētā uzgriežņu atslēga ar lielu atvērumu vai jebkura veida atbilstošs darbarīks: darbarīks atkarīgs no aizdedzes sveces izmēra;
 • aizdedzes svece: pareizu aizdedzes sveces izmēru skatiet lapu pūtēja lietošanas rokasgrāmatā.

Pārbaudiet aizdedzes sveci šādos gadījumos:

 • samazinās dzinēja jauda;
 • dzinēju ir grūti iedarbināt;
 • tukšgaitā dzinējs nedarbojas pareizi.

Aizdedzes sveces tehniskā apkope

 1. Lai piekļūtu aizdedzes svecei, noņemiet pārsegu.
 2. Kad pārsegs noņemts, noņemiet aizdedzes sveces uzgali un vadu. Pirms turpināt, pārliecinieties, vai uz kontakta nav korozijas, un, ja nepieciešams, notīriet ar stiepļu suku. Noteikti notīriet arī netīrumus un gružus.
 3. Lai izņemtu aizdedzes sveci, izmantojiet kombinēto uzgriežņu atslēgu ar lielu atvērumu un grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Pārbaudiet, vai aizdedzes svecei nav plaisu vai oglekļa nogulšņu, kā arī pārbaudiet elektroda kontaktus.
 4. Ja uz elektroda ir oglekļa nogulsnes, notīriet tās ar stiepļu suku.
 5. Ja aizdedzes svece ir bojāta, nomainiet to.
 6. Ja nav aizdedzes sveces bojājumu un ir iespējams notīrīt elektrodu un kontaktvirsmu, ieskrūvējiet sveci atpakaļ dzinējā. Stingri ieskrūvējiet ar ārējo galatslēgu. Nepārvelciet.
 7. Uzliekot aizdedzes sveces uzgali un vadu, pārliecinieties, ka ar klikšķi fiksējas.

UZMANĪBU! Izmantojiet lapu pūtējam atbilstošu aizdedzes sveces kontaktu atstarpi. Šo informāciju skatiet lietošanas rokasgrāmatā vai sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju. Nepareiza aizdedzes svece var radīt lapu pūtēja bojājumus.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?