Krūmgrieža zāles asmens uzasināšana

Lai krūmgriezis darbotos optimāli, pārliecinieties, vai zāles asmens ir ass.

BRĪDINĀJUMS! Pirms zāles asmens asināšanas apturiet izstrādājumu. Ja krūmgriezi darbina akumulators, izņemiet akumulatoru.

Tam būs nepieciešams turpmāk norādītais:

  • aizsargcimdi — vienmēr lietojiet tos, strādājot ar griešanas aprīkojumu;
  • viengabala plakanā vīle.

Izpildiet aprakstītās darbības, lai uzasinātu krūmgrieža zāles asmeni.

  1. Pārbaudiet katru asmeni.
  2. Asiniet asmeni ar vīli, veicot taisnas kustības.
  3. Regulāri pagrieziet asmeni.
  4. Lai nodrošinātu līdzsvaru, visas malas uzasiniet vienādi.

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr atbrīvojieties no asmens, kas ir bojāts. Nemēģiniet iztaisnot saliektu vai savērptu asmeni un izmantot to vēlreiz.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?