Automower®05.03.2024

Brīdinājums! Pļāvējs apturēts – Automower® kļūdas ziņojums

Ja Automower® robotizētajā zāles pļāvējā nospiežat pogu STOP, neievadot PIN kodu, tiek ieslēgts brīdinājums, un tiek parādīts ziņojums Brīdinājums! Pļāvējs apturēts. Šis ir drošības līdzeklis, kas paredzēts ierīces aizsardzībai pret nesankcionētu lietošanu.

Lai izslēgtu brīdinājumu, ievadiet PIN kodu.

Ja vēlaties, lai, nospiežot pogu STOP, brīdinājums netiktu ieslēgts, varat pielāgot ierīces drošības iestatījumus.

Izpildiet secīgos norādījumus izstrādājumu asistenta sadaļā par to, kā pielāgot drošības iestatījumus konkrētajā Automower® modelī.

Atvērt izstrādājumu asistentu

Lai saņemtu personalizētu palīdzību saistībā ar robotizēto zāles pļāvēju, sazinieties ar vietējo Husqvarna izplatītāju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?