Augstspiediena mazgātāja iedarbināšana

Lai augstspiediena mazgātājs darbotos optimāli, tam jābūt pareizi savienotam ar ūdens avotu, kā arī pirms lietošanas atgaisotam.

Augstspiediena mazgātāja iedarbināšana

  1. Augstspiediena mazgātāja savienošana ar ūdens avotu
  2. Augstspiediena mazgātāja atgaisošana
  3. Ievietojiet kontaktspraudni kontaktligzdā.
  4. Pagrieziet barošanas slēdzi ieslēgtā stāvoklī (I).
  5. Atlaidiet piedziņas mēlītes bloķētāju.
  6. Nospiediet piedziņas mēlīti uz pistoles/smidzināšanas roktura.


    PIEZĪME. Iekārta automātiski apstājas, kad atlaižat piedziņas mēlīti.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?