Proizvodi i inovacije

Husqvarna 550 XP® Mark II i Husqvarna 545 Mark II – rezni kapacitet

Naša ispitivanja pokazuju da pila Husqvarna 550 XP® Mark II ima veći rezni kapacitet od pile Stihl MS 261 C-M.

Illustration Use for Cutting Capacity on .com
  • Vrijeme i broj okretaja motora mjere se elektronički deset puta u sekundi.
  • Kada motorna pila prođe prvu točku, mjerenje se automatski pokreće, a zaustavlja se kada pila prođe drugu točku.
  • Te su točke raspoređene tako da se mjerenje provodi samo u drugom trupcu.

Najbolje rezne performanse u razredu

Tijekom 2018. tvrtka Husqvarna provela je opsežno ispitivanje nove profesionalne motorne pile 550 XP® Mark II°i usporedila je s pilom Stihl MS 261 C-M. Ispitivanja su provedena u kontroliranom okružju, a rezultati su konačni.

Što je to rezni kapacitet?

Reznim kapacitetom opisuje se koliko dobro motorna pila obavlja glavni zadatak – brzo rezanje kroz drvo.

Taj rezultat izravno je povezan količinom posla koju rukovatelj može savladati. Što je veći rezni kapacitet, to je veća radna učinkovitost. Zapravo, moći ćete odraditi više za kraće vrijeme, što, zauzvrat, znači i veću dobit za ugovaratelja ili tvrtku.

Kako se mjeri rezni kapacitet?

Rezni kapacitet uobičajeno se mjeri u cm²/s, što je prepiljena površina u jedinici vremena ili koliko je sekundi potrebno za prepiliti trupac. Jednostavno izmjerite vrijeme potrebno za prepiliti komad drva na maksimalnom nazivnom broju okretaja, uobičajeno uspoređujući dva različita modela.

Kako se provodilo ovo konkretno ispitivanje?

Radi maksimalne točnosti, ispitivanje je provedeno u mehaničkom sklopu s potpuno novim motornim pilama i upravo raspakiranom reznom opremom. Obje pile presjekle su tri kvadratna trupca, površine 20 x 20 cm, bez kore.

Mjerenje je provedeno pri maksimalnom nazivnom o/min. Motorna se pila pogoni punim gasom, a rezni o/min prilagođava se sili pritiskanja pile kroz trupac, pri čemu veća sila uzrokuje smanjenje o/min.

U ispitivanju upotrijebljena su tri trupca postavljena jedan na drugi, a broj okretaja mjeri se u srednjem trupcu. Ispitivanje je optimirano za postizanje ispravnog broja okretaja na drugom trupcu. Svakim modelom motorne pile naprave se po tri reza, koji se upotrebljavaju za izračunavanje razlike reznog kapaciteta modela.

Koja je rezna oprema upotrebljavana?

Husqvarna 550XP® Mark II i 545 Mark II°bile su opremljene s vodilicom Husqvarna X-Force pixel od 15” i lancem Husqvarna X-Cut SP33G. Stihl MS 261 C-M bila je opremljena vodilicom Stihl Rollomatic-e od 15’’ i lancem Stihl RM3.

Rezultat

U svim je ispitivanjima rezni kapacitet pile Husqvarna 550 XP® Mark II bio je veći od reznog kapaciteta pile Stihl MS 261 C-M i prerezala bi trupce za manje vremena.

*Tvrdnja se odnosi na model 550 XP® Mark II koji je tvrtka Husqvarna ispitivala u kontroliranom okruženju