1/1
 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

Kompletira leđnu bateriju kombinaciji s baterijskim čistačima šikara i puhačima. Za udobniji radni položaj.