Park
Tooted ja uuendused

Tehisintellekt aitab linnadel rohealasid kaitsta

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index) on tehisintellektitoega satelliidilahendus, mis mõõdab ülevalt rohealasid vaadates kõikjal maailmas asuvate linnade rohesust. Eesmärgiks on aidata kaitsta linnapiirkondade rohealasid, toetada nende kasvu ja aidata nende eest hoolt kanda.

Rohealad on linnade kopsud. Õhukvaliteedi parandamine ning üleujutuste ja vihmavee haldamisel abistamine. Kodanike füüsilise ja vaimse tervise toetamine. Linnastumise jätkudes on oluline jälgida linnades ja linnade ümbruses asuvate hallide ja roheliste alade omavahelist proportsiooni.

Rohealade kaitsmine ja tõhususe parandamine

Rakendades satelliidipiltidele masinnägemist ja süvaõppetehnikaid, jagab HUGSI vihjeid linnaruumis taimestiku ning selle ümbritseva keskkonna praeguse oleku ja varasema arengu kohta. Nii on võimalik saada teada, kui rohelised linnad tegelikult on ja kas tihedam inimkooslus avaldab rohealadele vähendavat mõju.

Loe lähemalt HUGSI ja linnade rohealade kohta alltoodud lingil kaudu.