PRO Battery range 2024 incl. AM, Landscape

Elutsükli hindamine

Elutsükli hindamine on süstemaatiline analüüs, mille eesmärgiks on hinnata toote või teenuse kogu elutsükli jooksul potentsiaalseid keskkonnamõjusid. Elutsükli hindamise üheks väljundiks on toote süsinikujälg, mille puhul seostatakse kasvuhoonegaaside heitmeid otseselt või kaudselt elutsükli tegevustega. 

Husqvarna teeb koostööd usaldusväärsete partneritega, et teha valitud toodete kohta elutsükli hindamisi. Kasutatud meetodid vastavad rahvusvahelistele standarditele ning üldandmed pärinevad tunnustatud inventariandmebaasidest ja trükiväljaannetest.

Elutsükli hindamine aitab võrrelda omavahel samaväärseid Husqvarna elektrilisi ja sisepõlemismootoriga tooteid. Kõnealuste toodete kasutamisel on sama eesmärk ja need on mõeldud kasutamiseks täpselt samasugustes tingimustes.

Husqvarna LCA modell robotics

Elutsükli hindamise põhielemendid

Toote süsinikujälje arvutamisel on põhielemendid järgmised:

  • Materjalide tootmine 
  • Transportimine 
  • Tootmine
  • Toote kasutamine
  • Eluea lõpp (kõrvaldamine ja ringlussevõtt)

Põhjalik elutsükli hindamine aitab meil võrrelda omavahel akutoitega Husqvarna toodet ja samaväärset fossiilkütusel töötavat Husqvarna toodet, mida kasutatakse sarnastes tingimustes.

CEORA Infographics LCA

Lisateave elutsükli hindamiste kohta

Robotniiduk Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™

Käesoleva elutsükli hindamise käigus võrdleme omavahel robotniidukit CEORA™ 546 EPOS™ ja Husqvarna diiselmootoriga raiderit P525DX. Toote kogu elutsükli jooksul on robotniidukil Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™ märkimisväärselt väiksem süsinikujälg.*

* Niitmisrežiim on kahe toote puhul erinev. Võrdluse aluseks on ühe aasta 30 nädala pikkune niitmishooaeg. Elutsükli hindamine (LCA) põhineb kahe jalgpalliväljaku (16 000 ruutmeetrit) tavapärase muru niitmise funktsionaalühikul. Husqvarna CEORA™ kasutab töötamiseks ELi elektrienergiaallikaid ja Husqvarna P525DX kasutab tavapärast diiselmootorit. Tulemus globaalse soojenemise potentsiaali (Global Warming Potential) põhjal (kg CO2 ühe hooaja kohta). Juhul kui seade P 525DX kasutab töötamiseks biodiislit (HVO100), oleks CO2 heitmed veelgi väiksemad.