Automower®11.02.2024

Sihtkoht ei ole kättesaadav – Automower® EPOS™-tehnoloogiaga tõrketeade

Teade Destination not reachable (Sihtkoht ei ole kättesaadav) võib viidata probleemidele transpordiradade või väljajäävate piirkondade loomisel.

Levinumad põhjused:

  • Väljajääv piirkond takistab niidukil jõudmist teatud tööala osani. Veenduge, et ükski tööala ei asuks väljajääva piirkonna taga, muutes selle niiduki jaoks kättesaamatuks.
  • Väljajääva piirkonna loomisel on tekitatud läbikäik, mis on niiduki jaoks liiga kitsas. Läbikäigud peavad olema vähemalt 1 m laiad.
  • Väljajääv piirkond kattub transpordirajaga ja takistab niidukit transpordirajal sõitmast. Veenduge, et väljajäävad piirkonnad ja transpordirajad ei kattuks.
  • Transpordiraja viimane teepunkt on paigutatud laadimisjaama ja dokkimiskoha vahele. Seetõttu ei jõua niiduk laadimisjaamani. Asetage viimane teepunkt kindlasti dokkimiskoha ette, luues niidukile laadimisjaama sisenemiseks sirgjoone.
  • Transpordiraja koridori laius on väiksem kui 2 m. Olenevalt muru kujust või kujundusest võib kitsam kui 2 m pikkune transpordirada takistada niidukil transpordirada järgimast ja sihtkohta jõudmast. Seadistage transpordiraja koridori laiuseks vähemalt 2–5 m.

Tähtis!

  • Transpordirajad tuleb luua alates tööalast laadimisjaama dokkimiskoha suunas. See ei toimi, kui transpordirada algab laadimisjaama dokkimiskohast tööala suunas.
  • Iga tööala jaoks tuleb luua eraldi transpordirada. Erinevaid tööalasid ühendav üks ja sama transpordirada ei toimi.

Lisateavet nende probleemide ja lahenduste kohta leiate tooteassistendist.

Tooteassistendi avamine

Kas sellest artiklist oli abi?