Automower®09.02.2024

Mis on süstemaatiline niitmine?

Süstemaatiline niitmine on funktsioon, mis võimaldab EPOS™-tehnoloogiaga Automower® robotniidukil süstemaatiliselt paralleelselt rööbiti niita, luues murul triibulise efekti.

Praegu on see saadaval järgmiste mudelite jaoks:

 • Automower® 320 NERA, 430X NERA ja 450X NERA EPOS™-tehnoloogiaga
 • Automower® 520 EPOS™ ja 550 EPOS™
 • CEORA™

Süstemaatilise niitmise eelised korrapäratu niitmise ees

 • Suurendab tavalistel elamumurudel maksimaalselt niidetavat tööala vähemalt 50%.
 • Avatud aladel (nt jalgpalliväljakutel ja muudel suurtel haljasaladel) võib maksimaalselt niidetav tööala suureneda kuni 100%.
 • Tagab etteaimatavamaid niitmisaegu määratud tööalade jaoks.
 • Pakub kolme erinevat niitmismustrit: paralleelne, ruuduline ja kolmnurkne, luues murus triibulise efekti.
 • Võimaldab paindlikult valida niitmissuunda, et tagada ala optimaalne katvus ja muru hea seisukord.

Mustrivalikud

Süstemaatiliseks niitmiseks on võimalik valida kolme eri mustri vahel:

 • Paralleelne muster Niiduk navigeerib murul paralleelselt. See alustab igat niitmiskorda muru määratud nurgast ja liigub samas suunas, luues murule triibulise mustri.
 • Ruuduline muster Niiduk niidab kogu muru ühes suunas ja järgmise niitmiskorra ajal eelmise niitmise suhtes 90-kraadise nurga all. See muudab niitmiskordade vahel suunda, luues murul ruudulise kabelauaefekti.
 • Kolmnurkne muster Niiduk niidab kogu muruplatsi ühes suunas ja järgmise niitmiskorra ajal 60-kraadise nurga all võrreldes eelmisega. See muudab niitmiskordade vahel suunda, luues murule kolmnurkse mustri. Selle mustriga on murutriibud vähem nähtavad kui paralleelsete või ruuduliste mustrite puhul.

Kuidas valida niitmismustrit?

Niitmismustri valimiseks toimige järgmiselt.

 • Avage rakendus Automower® Connect.
 • Liikuge kaardi jaotisesse > Vali ala > Vali muster.
 • Määrake mustri suund, määratledes kaardil kaks punkti. Saate klõpsata punktid kaardil olemasolevatele teepunktidele, et viia suund oma paigaldusega vastavusse.
 • Valige eelistatud muster: paralleelne, ruuduline või kolmnurk.

Kas valida süstemaatiline või korrapäratu niitmine?

Valik süstemaatilise ja korrapäratu niitmise vahel sõltub teie muru omadustest ning isiklikest eelistustest.

Millal valida süstemaatiline niitmine?

 • Süstemaatiline niitmine sobib kõige paremini tasastele, lagedatele aladele, kus on vähe takistusi. Sobivateks aladeks on näiteks suured hoovid, jalgpalliväljakud või golfiväljakud.
 • Murul triibulise efekti saavutamiseks.

Millal valida korrapäratu niitmine?

 • Korrapäratu niitmine sobib ideaalselt kallakutega murule, keerukatele tööaladele ja aladele, kus on palju takistusi, näiteks batuute või lillepeenraid.
 • Ühtlase niitmisefekti saavutamiseks, kuna muru lõigatakse igast suunast ühtlaselt.

Süstemaatilise ja korrapäratu niitmise kombineerimine

Mõnele murualale on võimalik määrata süstemaatiline ja teistele korrapäratu niitmine.

Kombineerides oma hoovis süstemaatilise niitmise ja korrapäratu niitmise, tuleks arvesse võtta alljärgnevaid stsenaariume.

 • Kui korrapäratu tööala on ajastatud enne süstemaatilist tööala, hakkab niiduk korrapäratut tööala niitma. Kui süstemaatilise niitmisega ala ajakava algab, liigub niiduk sellele alale, lõpetab niitmise ja naaseb seejärel korrapäratule niitmisalale, kuni selle ala plaanitud aeg saab läbi.
 • Kui samaaegselt algavad korrapäratu ja süstemaatilise niitmisala ajakavad, alustab niiduk niitmist tööalas, mis on olnud niitmata kõige kauem.

Kuidas süstemaatiline niitmine töötab?

Aia kaardistamine

Pärast paigaldamist loob robotniiduk niitmisraja, mis põhineb eelvalitud niitmissuunal ja muru kujul ning teadaolevatel takistustel (nt saared ja väljajäävad piirkonnad).

Niitmise alustamine

Niiduk alustab niitmist niiduki valitud murunurgast. Seejärel jätkab see niitmist mööda arvutatud radu, hoides iga niitmiskorra vahel väikest nihet, et vältida rattajälgede teket ja tagada täielik katvus.

Niitmisprotsessi lõpetamine

Niiduk jätkab niitmist, kuni kogu ala on lõpetatud või ettenähtud aeg lõpeb. Lõplik niitmine piki perimeetrit tagab niitmata rohu eemaldamise piki piirdeid ja takistusi.

Süstemaatiline niitmine ja ajakava koostamine

Süstemaatilise niitmise kasutamisel pidage meeles järgmisi ajakava koostamise näpunäiteid.

 • Niiduk pargib end ära, kui see lõpetab tööala enne niitmise ajakava lõppu.
 • Kui ala ei lõpetata ühe niitmiskorra ajal, alustab niiduk järgmist ajakavajärgset niitmiskorda sealt, kus eelmine kord töö lõpetas.
 • Kui muru pole pärast niitmist täielikult niidetud, pikendage ajastatud tunde, et niitmiseks rohkem aega jääks.
 • Kui samal päeval on ajakavasse lisatud teine niitmiskord samal tööalal, niidab niiduk ala uuesti.
 • Niitmiskord katkeb, kui virtuaalse kaardi või mustri seadeid muudetakse või kui tööala ei ole lõpetatud 72 tunni jooksul.
 • Niitmise edenemist saab jälgida rakenduse Automower® Connect kaudu. Niitmiskorra lõppedes kuvatakse teade „Alad on lõpetatud”.

Süstemaatiline niitmine ja objektide vältimine

Kui süstemaatiline niitmine on lubatud ja niiduk tuvastab murul ootamatu objekti, peatub see objekti ees ning jätkab niitmist plaanipäraselt (kollased jooned alloleval joonisel), vältides ala, kus objekt asub. Objekti taga olev ala jääb niitmata, kuni ülejäänud ajastatud ala on niidetud.

Pärast ajastatud ala lõpetamist liigub niiduk objekti taha niitmata alale, et niitmine lõpetada (punased jooned alloleval joonisel).

Pange tähele, et kõik niitmata alad, mis jäävad ootamatu takistuse ja virtuaalse piiri vahel alla 1 meetri, jäävad niitmata.

Süstemaatiline niitmine Teave ja näpunäited

 • Pindala optimaalse katvuse ja muru hea seisukorra tagamiseks soovitame niitmissuunda vahetada. See tagab, et kõik muru alad on ühtlaselt niidetud ja hooldatud.
 • Kallakutega muruplatsi puhul soovitame seadistada mustri suuna otse kallakust üles, et vältida muru kulumist.
 • Takistustega tööalade jaoks looge takistuste ümber EPOS™-i väljajäävad piirkonnad ja valige heade niitmistulemuste saavutamiseks erinevate suundadega muster.

Kui vajate Automower® robotniiduki paigaldamisel või sellega töötamisel täiendavat abi, võtke ühendust kohaliku Husqvarna edasimüüjaga.

Kas sellest artiklist oli abi?