Raiderid11.02.2024

Kuidas seada murutraktorit hooldusasendisse?

Kui soovite lõikekorpust puhastada või lihtsalt lõiketerasid kontrollida, peate selle hooldusasendisse seadma. Selleks tehke järgmist.

R200-seeria murutraktor: hooldusasend

 1. Asetage kõrguse reguleerimise kang hooldusasendisse
 2. Rakendage seisupidur
 3. Võtke appi süütevõtme komplekti kuuluv tööriist
 4. Eemaldage kate
 5. Ühendage lahti lõikekorpuse varras
 6. Vabastage rihmapinguti
 7. Ühendage lahti veorihm
 8. Tõmmake lõikekorpust ja tõstke see üles
 9. Tõstke lõikekorpus üles ja vabastage lukk
 10. Lükake vajalikku asendisse
 11. Paigaldage lõikekorpuse varras
 12. Paigaldage veorihm
 13. Tõmmake rihmapinguti õigele kohale
 14. Seadke masin tööasendisse

R300-seeria murutraktor: hooldusasend

 1. Tõstke lõikekorpus üles
 2. Asetage kõrguse reguleerimise kang hooldusasendisse
 3. Rakendage seisupidur
 4. Võtke appi süütevõtme komplekti kuuluv tööriist
 5. Eemaldage kate
 6. Vabastage rihmapinguti
 7. Ühendage lahti lõikekorpuse varras
 8. Ühendage lahti veorihm
 9. Tõmmake lõikekorpust ja tõstke see üles; see lukustub automaatselt
 10. Tõstke lõikekorpus üles ja vabastage lukk
 11. Lükake vajalikku asendisse
 12. Paigaldage veorihm
 13. Paigaldage lõikekorpuse varras
 14. Tõmmake rihmapinguti õigele kohale
 15. Seadke masin tööasendisse

Lõikekorpuse seadmine hooldusasendisse

 1. Parkige seade tasasele pinnale.
 2. Seadke toitelüliti asendisse „0“.
 3. Seadke lõikekõrguse hoob hooldusasendisse.
 4. Vabastage toitelüliti võtme külge kinnitatud tööriista abil eesmisel kattel olev klamber ja eemaldage kate.
 5. Tõstke lõikekõrguse tugi üles ja asetage hoidikusse.
 6. Ühendage kaabel lõikekorpuse küljest lahti.
 7. Vabastage käega lõikekorpuse lukk. Tõmmake lõikekorpus teise käega välja.
 8. Tõstke lõikekorpus vertikaalasendisse, kuni kuulete klõpsuvat häält. Lõikekorpus lukustub automaatselt vertikaalasendisse.

Seadke lõikekorpus niitmisasendisse

 1. Võtke lõikekorpuse esiservast kinni.
 2. Avage teise käega lukk.
 3. Keerake lõikekorpus alla ja vajutage, kuni see peatub.
 4. Ühendage kaabel lõikekorpusega.
 5. Tõstke lõikekõrguse tugi toehoidikust välja ja asetage avasse.
 6. Paigaldage eesmine kate.
 7. Liigutage lõikekõrguse hoob hooldusasendist ühte numbriga tähistatud asendisse.
Kas sellest artiklist oli abi?