Automower®17.04.2024

Husqvarna Automower® spiraal- ja kohtlõikamise ülevaade

Spiraal- ja kohtlõikamine on kaks niitmisfunktsiooni, mis on loodud pikema rohuga murualade kiireks ja süstemaatiliseks niitmiseks. Nende funktsioonide saadavus sõltub mudelist. Mõnel mudelil on mõlemad funktsioonid samas kui teised pakuvad ainult spiraallõikamist.

Spiraallõikamise ja kohtlõikamise erinevus

Spiraallõikamine on loodud automaatselt aktiveeruma, kui niiduk tuvastab töö ajal pika rohuga alad. Kohtlõikamine nõuab aga käsitsi paigutamist soovitud alale ja käsitsi aktiveerimist. Pärast spiraal- või kohtlõikamise lõpetamist jätkab robotniiduk tavapärasel moel muru niitmist.

Spiraallõikamine

Kui spiraallõikamise funktsioon on aktiveeritud, tuvastavad lõiketerade ketta andurid, kui niiduk siseneb kõrgema rohuga alale. Seejärel lülitub niiduk automaatselt süstemaatilisele spiraalsele mustrile, võimaldades pikema rohuga ala kiiremini niita. Kui see on lõpule viidud, jätkab niiduk automaatselt muru niitmist tavapärasel moel.

Spiraallõikamine on saadaval ekraaniga Automower®-i mudelitel, sealhulgas mudelitel, millel on Automower® Accessi lahendus (menüüratas).

Valitavad tasemed

Tundlikkust muru kõrguse muutustele saab vastavalt muru seisukorrale reguleerida viie spiraallõikamise tasemega: madal-, madal, keskmine, kõrge ja kõrge+. Spiraallõikamise intensiivsuse seadistus määrab, kui sageli spiraallõikamist kasutatakse. Kõrge seadistus tähendab, et spiraallõikamise režiimi kasutatakse sagedamini, samas kui madal seadistus tähendab, et seda kasutatakse harvemini.

Kasutamistingimused

 • Spiraallõikamist alustatakse ainult režiimis Peamine niiduala. Robotniiduk ei alusta spiraallõikamist režiimis Teisene niiduala.
 • Spiraallõikamist ei alustata kallakutel, mis on järsemad kui 15%.
 • Spiraallõikamine on kasutatav ainult korrapäratu mustriga tööaladel.
 • Kui teie Automower® robotniiduk lülitub sageli spiraallõikamise režiimile, on põhjuseks tõenäoliselt see, et muru ei niideta piisavalt tihti või kaua. Nii jäävad muruplatsile kõrge rohuga lapid. Selle parandamiseks vaadake üle oma niiduki niitmise ajakava ja vajadusel värskendage seda.

Spiraallõikamise seadistamine

Ekraaniga niidukite puhul järgige spiraallõikamise seadistamiseks järgmisi samme.

 1. Avage niiduki ekraanil menüü.
 2. Menüüs navigeerimiseks kasutage noolenuppe ja nuppu OK ning avage jaotis: Settings > Spiral cutting > Use spiral cutting (Seaded > Spiraallõikamine > Kasuta spiraallõikamist).
 3. Valige soovitud intensiivsus.
 4. Väljumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).

Menüürattaga niidukite puhul leiate spiraallõikamise funktsiooni rakendusest Automower® Connect:

 1. Avage rakendus Automower® Connect.
 2. Valige oma niiduk.
 3. Klõpsake valikutel More > Settings > Operation > Enable Spiral cutting (Veel > Seaded > Kasutamine > Luba spiraallõikamine).
 4. Valige soovitud intensiivsus.

Kohtlõikamine

Kohtlõikamine on samuti funktsioon kõrge rohuga murualade jaoks, kuid erinevalt spiraallõikamisest tuleb niiduk kõrge rohuga alale käsitsi asetada ja funktsioon tuleb käsitsi aktiveerida. Niiduk jätkab automaatselt niitmist töörežiimis Peamine niiduala või Teisene niiduala, kui kohtlõikamine on lõpetatud.

Kohtlõikamine on saadaval ekraaniga Automower® robotniidukitel, lisaks Automower® Accessi lahendusega (menüürattaga) niidukitel.

 • Asetage niiduk vastavale alale ja valige kohtlõikamise režiim.
 • Niiduk asub niitma tihedate spiraalidena ja naaseb seejärel automaatselt automaatrežiimi.
 • Töötab mõlemal alal: nii peamisel niidualal kui ka teisesel niidualal.
 • See funktsioon on eriti kasulik aiamööbli või muude esemete (nt laste batuutide) alt niitmiseks.

Kohtlõikamise seadistamine

Kohtlõikamise seadistamiseks järgige neid samme.

 1. Asetage niiduk kõrge rohuga alale, mis vajab kohtlõikamist.
 2. Vajutage ekraanil Start (Alusta) ja valige töörežiim Spot cutting (kohtlõikamine).
 3. Sulgege luuk.
Robotniidukiga personaalse abi saamiseks võtke ühendust kohaliku Husqvarna edasimüüjaga.
Kas sellest artiklist oli abi?