Vibratsiooni kalkulaator

Standardse igapäevase kaheksatunnise kokkupuuteväärtuse A(8) arvutamiseks tuleb liita oma tooted ja kasutustunnid, sh puhkepausid, hooldus, paakide täitmine jne.
Akumuleeritud päevane vibratsioonitase m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Päevane kokkupuude vibratsiooniga alla toimetaseme. Vibratsiooni vähendamiseks ei ole tarvis täiendavaid meetmeid kasutusele võtta.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Päevane vibratsioon ületab toimetaset. Suurenenud oht kasutajale vibratsiooniga seotud haiguste tekkimiseks. Vaata Husqvarna soovitusi ja direktiivi 2002/44/EÜ suuniseid vibratsioonist tingitud ohtude vähendamiseks.
A(8) > 5.0 m/s²
Päevane vibratsioonitase ületab kokkupuute piirväärtust. Vähenda päevast tööaega ja/või kasuta madalama samaväärse vibratsioonitasemega masinat.