Sådan gør du og vejledninger

Sådan håndteres moslaget i græsplæner

moslaget kan gøre græsplænen mindre holdbar og ikke stærk nok til sport og andre aktiviteter og - i værste fald - få den til at visne og dø. Her findes Husqvarnas tips til fjernelse af mos og værktøjer til fjernelse af mos som f.eks. vertikalskærere.

Mos er et lag af dødt plantemateriale, som dannes i området mellem den grønne vegetation og jordoverfladen. Hvis din græsplæne er ti år gammel, vil der sandsynligvis allerede være et 30-40 millimeter tykt lag af mos.

Hvor kommer mos fra?

Der dannes mos i græsplænen, når organiske rester ophobes hurtigere, end de kan nedbrydes. Dette sker af forskellige årsager. Nogle af de mest almindelige årsager er:

  1. For høj tæthed af græstørven, forårsaget af brugen af moderne, super-effektive græssorter
  2. Lav biologisk aktivitet pga. næringsfattig jord med et lavt indhold af muldjord i græssets vækstlag
  3. Et for lavt pH-niveau, der ofte er forårsaget af brug af gødning med et højt syreindhold
  4. For store mængder græs – større, end hvad mikroorganismerne kan klare – ofte forårsaget af overgødskning
Scarifier S 138C

Hvornår er mos et problem?

Et tyndt moslag kan have en gavnlig virkning på græsplænen og give den et lag isolering og modstandskraft. Men hvis moslaget bliver tykkere end 5 mm, ændres græssets funktion. Når vandgennemtrængeligheden bliver dårligere, vokser rødderne tættere på overfladen, og rodmassen og iltudvekslingen mindskes. Som et resultat deraf bliver græsset mindre holdbart og kan ikke længere modstå sport og andre aktiviteter. Risikoen for at græsset dør stiger, og nogle græssorter kan ikke overleve.

Fordelen ved at fjerne mos

Fjernelse af mos giver en tæt, modstandsdygtig græsplæne med bedre iltudveksling, større vandgennemtrængelighed, færre ukrudtsplanter og mindre risiko for sygdomme. Dette gør græsset langt mere holdbart, eftersom rodmassen vokser, og rødderne stikker dybere.

Hvornår bør man fjerne mos?

Hvis du bor i en del af verden, hvor årstiderne skifter, foretages fjernelse bedst sent på foråret eller tidligt på efteråret, når græsset er i vækst. Undgå at fjerne mos tidligt på foråret eller i tørre perioder, da mikroorganismerne på disse tidspunkter er aktive, og der er større risiko for, at de ubeskyttede rødder tørrer ud.

Fjernelse af mos

Før du begynder at fjerne mos, eller plæneluftning for at bruge et andet ord, klippes græsset kort, og det afklippede græs opsamles. Vælg derefter den maskine og de værktøjer, der passer bedst til din græsplæne. På græsarealer under 5000 kvadratmeter, anvendes næsten altid en vertikalskærer med eller uden opsamler. For større græsarealer, anvendes en efterhængt vertikalskærer. Disse har normalt direkte, integrerede opsamlere.

Slagknive og rivefjedre

En vertikalskærer kan udstyres med slagleknive, der fjerner mosset effektivt. De roterende knive må ikke gå dybere i jorden end 1 til 2 millimeter, så græsset ikke bliver ødelagt. På særligt følsomme områder, f.eks. dekorative græsplæner, kan du anvende den blidere metode med rivefjedre, som heller ikke bør gå dybere i jorden end 1 til 2 millimeter. Effekten er mindre med slagleknive.

Deltaknive

Du bør anvende deltaknive til at skære de vandrette rødder af græsset og bekæmpe bredbladet ukrudt effektivt. Knivene bør ikke gå dybere i jorden end 7-10 mm, men de er meget effektive. I varmere lande er plæneluftning med deltaknive et vigtigt middel til at forbedre vandingseffekten. Det sikrer, at vandet trænger ind i græssets rødder.

Delta Blade Reel

Efter plæneluftning

Når du er færdig med at fjerne mos i græsplænen, fjernes det materiale, der er blevet trukket op. Du kan kompostere det, det er dog længere tid om at blive nedbrudt end andet haveaffald, eller køre det på affaldspladsen. For at opnå det bedste resultat er det derefter en god idé at gøde, topdresse og vande græsplænen.