HUGSI Biodiversity View Stockholm 2023

Skab øget biodiversitet

I en tid, hvor urbaniseringen fortsætter med at omforme vores verden, har det aldrig været vigtigere at bevare og forbedre biodiversiteten i byerne. 

Biodiversity Alert, som er en del af HUGSI.green, gør det muligt for byer at udpege områder, som de skal beskytte og videreudvikle sig for at fremme biodiversiteten i byerne.

Byer kan også bruge værktøjet til at identificere vitale forbindelser mellem disse områder for at gøre det muligt for arter at migrere.

Oplysningerne og kortene hjælper byerne med at forstå, hvor der kan dannes nye forbindelser, og ved hjælp af disse kan de fokusere deres bestræbelser på at opnå større viden, hvor de højeste værdier for biodiversitet kan opnås.

Sådan skal du handle

Som byplanlægger er der kun tre parametre, som du kan påvirke:

  1. Størrelsen af grønne områder i byen – ren mængde.
  2. Forbindelse – hvordan er de grønne områder forbundet og giver mulighed for, at arterne kan vandre.
  3. Kvalitet – de specifikke betingelser for visse arter af planter, dyr og insekter på et bestemt sted.

For at forstå biodiversiteten i byerne skal du vurdere mængden og kvaliteten af det grønne område og i hvor høj grad forskellige områder er forbundet med hinanden.  

 
Biodiversity at Harwell Science and Innovation Campus UK
Større grønne områder er bedre end mindre områder. En reduktion af området vil mindske biodiversiteten
Biodiversity Ladybug
Grønne områder, der minder om naturen, vil rumme flere arter end menneskeskabte områder.
City landscape image
Bedre forbindelse og færre barrierer vil støtte biodiversiteten ved at skabe et større opholdsrum for forskellige arter.
Flower meadow 3

Sådan overvåges biodiversiteten i byerne med HUGSI

For at kunne foretage vigtige målinger af biodiversitetspotentialet i byerne har vi udviklet følgende nye KPI'er, som vil blive gjort tilgængelige for alle byer i HUGSI.green. Den årlige overvågning af byerne giver os mulighed for at fremhæve tab af områder, der er vigtige for biodiversiteten, samt at angive brudte forbindelser mellem disse områder. Den viser 

A. Naturens potentiale - i hvor høj grad naturen har fodfæste i byen. 
B. Forbindelse mellem naturområder - i hvor høj grad naturlige områder er forbundet med hinanden. 
C. Indikator for biodiversitet - en kombineret score for A og B.

HUGSI Biodiversity Illustration 2023

Identificer områder, der skal beskyttes, og områder, der skal forbindes

Gennem denne analyse kan byer forstå deres sårbare punkter, hvor en reduktion af det grønne område vil skade det lokale økosystem uforholdsmæssigt, og udpege områder, hvor øget vegetation vil have størst positiv effekt ved at forbinde grønne områder.