Automower 410XE Open sky with graphics

Vil Husqvarna EPOS™-teknologien fungere i min have?

Nedenstående oplysninger hjælper dig med at vurdere din have for at se, om denne teknologi er egnet til din græsplænes layout, før du investerer. En obligatorisk havekontrol vil blive udført af din lokale forhandler ved køb af en af Husqvarna Automower® NERA-plæneklippermodellerne med Husqvarna EPOS Plug-in og Husqvarna EPOS-referencestation.

7 trin
01.
Placering af referencestationen

Referencestationen skal monteres i en minimumshøjde på 2 m og inden for rækkevidde af en strømforsyning. Den skal have et frit udsyn til himlen, en kegle på mindst 135° er nødvendig for pålidelig drift på din græsplæne. Plæneklipperen behøver ikke at have frit udsyn til referencestationen for at kunne klippe.

2024 BWF installation reference station
02.
Placering af ladestationen

Ladestationen skal placeres med et åbent område foran sig og med frit udsyn til himlen, så den kan ikke placeres under træer eller et tag. Den skal også have adgang til en strømforsyning. Afstanden mellem høje forhindringer, f.eks. hække eller bygninger, skal være mindst 6 m, så signalet mellem satellitterne og ladestationen ikke blokeres.

03.
Smalle passager

Hvis din græsplæne har smalle passager med høje forhindringer på begge sider, f.eks. bygninger, hække eller træer, skal afstanden mellem disse være mindst 4 m for at sikre, at der er pålidelig dækning i disse områder. Til områder, der er smallere end 4 m, kan der oprettes en transportsti, så plæneklipperen kan passere gennem denne passage, men ikke klippe.

BWF installation narrow passages
04.
Support via kabel

I bestemte områder af din græsplæne kan plæneklipperen have hyppigere eller længere stop, mens den søger efter satellitsignaler. Du kan installere et afgrænsningskabel i det berørte område for at løse dette problem. Denne funktion kaldes Support via kabel, og den gør det muligt for din plæneklipper automatisk at tilpasse sig afgrænsningskablet, så der kan klippes græs uden afbrydelser i områder med dårligt udsyn til himlen.

2024 BWF Support by Wire areas
05.
Træer i arbejdsområdet

Hvis der er træer på græsplænen, hvor plæneklipperen skal klippe, og trætoppene er bredere end 4 m, kan det påvirke satellitsignalet. Det betyder, at plæneklipperen mister muligheden for at få en nøjagtig position fra satellitten, hvilket kan påvirke plæneklipperens funktionalitet.

Plæneklipperen bruger andre sensorer til at fortsætte med at klippe inden for en bestemt afstand med en nøjagtig position, så træer med en dækning på mindre end 4 m ikke påvirker dette.

2024 BWF installation virtual boundaries
06.
Træer tæt på afgrænsningskablet

Vær opmærksom på træer, der er tæt grupperet, tæt på et afgrænsningskabel, eller som har trækroner, der er bredere end 4 m, da de kan påvirke satellitdækningen og føre til korte eller længere afbrydelser. Disse områder kan også drage fordel af funktionen Support via kabel.

BWF installation tree areas
07.
L-formede, høje forhindringer - højere end 1 m

Hvis der er bygninger, hække eller træer i arbejdsområdet, der danner et L, kan disse blokere satellitsignalerne, hvilket kan påvirke plæneklipperens funktionalitet i dette område. I det indre hjørne af et L-formet hus skal arbejdsområdet f.eks. placeres mindst 1,5 m fra bygningen.

2024 BWF installation L shape areas

Er du klar til næste trin?

Hvis du vil købe en Automower® NERA-plæneklipper med EPOS-plug-in kit, skal du kontakte din lokale forhandler, som vil udføre et havetjek.

Find din lokale forhandler

Se vores trinvise vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan du installerer en Automower® NERA-plæneklipper med EPOS-plug-in kit.

Installationsguide