Kædesave11-02-2024

Sådan strammes en kæden på en kædesav

Jo mere du bruger kæden, desto længere bliver den. En utilstrækkeligt strammet savkæde kan resultere i savkædeafhop, hvilket kan forårsage alvorlige og endog livsfarlige personskader. Det er vigtigt, at man justerer kæden regelmæssigt for at modvirke denne forandring. Savkædestramningen skal kontrolleres efter hver tankning.

BEMÆRK: En ny savkæde kræver en indkøringsperiode, hvor det er nødvendigt at kontrollere spændingen oftere.

Sådan strammes en savkæde

  1. Slå bremsen til.
  2. Brug kombinøglen til at løsne de sværdmøtrikker, som låser koblingsdækslet.
  3. Løft sværdspidsen op, og stram savkæden med kombinøglen ved at spænde savkædestrammerskruen med uret. Stram savkæden, indtil den ikke længere hænger slapt ned på sværdets underside. Kontrollér, at kæden let kan trækkes rundt ved håndkraft, og at den ikke hænger ned på sværdets underside.
  4. Brug kombinøglen til at spænde sværdmøtrikkerne igen.
  5. Du bør stadig kunne løfte kæden som vist i videoen.

Sørg altid for at bruge sikkerhedsudstyr, når du håndterer kædesaven og dens dele.

Se også:

Hvad er en værktøjsfri kædejustering?

Var denne artikel til hjælp?