Kædesave11-02-2024

Sådan skærpes en savkæde

Kæden skal være skarp og korrekt spændt, hvis du skal arbejde effektivt, sikkert og med god præcision. Et ryttermål gør det lettere at holde kæden i god stand.

ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker, når du arbejder med en kæde!

Filing af kæden

Kædesaven og sværdet skal fastgøres for at opnå maksimal stabilitet. Lås kæden ved at aktivere kædebremsen eller ved at indsætte ring-/gaffelnøglen mellem sværdet og kæden på sværdets underside.

Start med skæretænderne. Placer ryttermålet med pilene pegende mod sværdets næse. Fil med et tohåndsgreb. Placer filen vinkelret på rullerne. Fil hver anden tand med en jævn, skubbende bevægelse. Det er vigtigt, at alle tænderne er lige lange. Når du er færdig med at file, skal du dreje saven rundt og file resten af skæretænderne på samme måde fra den modsatte retning.

Filing af dybdemålerne

Højdeforskellen mellem dybdemåleren og spidsen af tanden afgør, hvor meget tanden vil save. Ved normal slitage skal dybdemålerne slibes cirka hver tredje eller femte gang, du filer skæretænderne.

Sæt ryttermålet på kæden, og hold den i ro med den ene hånd. Vælg “Blødt” eller “Hårdt” afhængigt af, hvilken type træ du normalt bruger saven til. Hold fladfilen i den anden hånd, og fil dybdemåleren, indtil filen kommer i kontakt med ryttermålet. Fortsæt derefter med at file alle dybdemål på kæden. Hvordan ryttermålet hviler på kæden, afhænger af, om skæretanden er slebet med højre eller venstre hånd.

Sådan skærpes en savkæde

Var denne artikel til hjælp?