Kædesave11-02-2024

Sådan samler du sværdet og kæden på en kædesav

Korrekt montering af sværdet og kæden på kædesaven er afgørende for, at dit produkt fungerer korrekt. Følg videoerne for korrekt og nem samling.

Sådan monteres sværdet og kæden på en kædesav

 1. Hvis du bruger en batteridrevet kædesav, skal du fjerne batteriet.
 2. Sørg for, at kædebremsen er deaktiveret.
 3. Før du håndterer kæden, skal du sørge for bruge beskyttelseshandsker.
 4. Afmonter først sværdets møtrikker fra sværdfæstet. Når sværdets møtrikker er afmonteret, skal koblingsdækslet afmonteres.
 5. Tag sværdet, sæt det på stolperne, og skub det så langt tilbage som muligt.
 6. Tag kæden, og sørg for, at tænderne vender i den rigtige retning.
 7. Skub kæden rundt om koblingen og på kædehjulet.
 8. Drej den en lille smule for at sikre, at kæden sidder korrekt på kædehjulet.
 9. Sæt kædens drivled ind i sværdet.
 10. Når kæden er placeret øverst på sværdet, skal den rulles rundt om kædehjulet på sværdet.
 11. Drej kædehjulet for at sikre, at kæden sidder korrekt.
 12. Stolpen til spændeskruen på koblingsdækslet skal være i rillen til sværdet. Sæt møtrikkerne på stolpen igen, og spænd dem fast med hånden.
 13. Tag topnøglen, tag fat i enden af sværdet, hold den oppe, sæt topnøglen ind i strammeskruen, og drej den med uret.
 14. Når alt slæk er ude af kæden, skal du sørge for, at der er fri bevægelse. Stram derefter sværdets møtrikker igen.

Bemærk, at videoen henviser til en bestemt model af kædesav. Hvis din model er anderledes, skal du se i instruktionsbogen eller kontakte din lokale autoriserede forhandler.

Sådan afmonterer du sværdet og kæden på en kædesav

 1. Hvis du bruger en kædesav med batteri, skal du fjerne batteriet.
 2. Sørg for, at kædebremsen er deaktiveret ved at trække tilbage.
 3. Afmonter sværdets møtrikker fra stolpen. Når sværdets møtrikker er afmonteret, skal koblingsdækslet afmonteres.
 4. Før du håndterer kæden, skal du sørge for bruge beskyttelseshandsker.
 5. Afmonter kæden fra sværdet og kædehjulet.
 6. Fjern sværdbolten.

Bemærk, at videoen henviser til en bestemt model af kædesav. Hvis din model er anderledes, skal du se i instruktionsbogen eller kontakte din lokale autoriserede forhandler.

Hvorfor passer min nye savkæde ikke ind i rillen på sværdet?

Var denne artikel til hjælp?