Kædesave11-02-2024

Sådan nulstilles kædebremsen

Ved afmontering af sværdet og kæden er det vigtigt at huske at frakoble kædebremsen, før koblingsdækslet afmonteres. Hvis koblingsdækslet ved et uheld fjernes, mens kædebremsen er aktiveret, skal du deaktivere kædebremsen.

Hvis koblingsdækslet er vanskeligt at montere igen, er kædebremsen sandsynligvis i aktiveret position.

Afhængigt af kædesavens model er der to måder at deaktivere kædebremsen på:

Sådan deaktiveres kædebremsen ved hjælp af værktøjet

Sørg for at bruge beskyttelseshandsker, når du deaktiverer kædebremsen.

  1. For at deaktivere bremsen skal du dreje leddet med uret, indtil det stopper. Det nederste led skal være i nedadgående position.
  2. Når du har deaktiveret kædebremsen, kan du samle din kædesav igen.

Advarsel! Husk altid, at kædebremsen er under stor spænding. Hold hænder og fingre væk fra kædebåndet, mens du nulstiller det.

Sådan deaktiveres kædebremsen uden værktøj

  1. Afmonter sværdet og kæden for at lette processen.
  2. Sæt dækslet på saven, så dækslets bagside klæber fast, fordi bremsebåndet sidder øverst på koblingstromlen/drivkædehjulet.
  3. Monter kun sværdmøtrikkerne med fingrene.
  4. Flyt den forreste håndafskærmning fremad, anbring din hånd på den del af dækslet, der overlapper den nederste del af håndafskærmningen, mens du trykker på den, og flyt afskærmningen tilbage for at frigøre kædebremsen.

Hvis der er behov for yderligere assistance, anbefaler vi, at du kontakter din lokale autoriserede forhandler.

Var denne artikel til hjælp?