Sådan blandes totaktsolie og brændstof til en græstrimmer og buskrydder

ADVARSEL: Ryg ikke, og anbring aldrig varme genstande i nærheden af brændstoffet.

ADVARSEL: Tank aldrig med motoren i gang.

ADVARSEL: Stands altid motoren, og lad den køle af nogle minutter inden påfyldning.

ADVARSEL: Bland og påfyld brændstoffet udendørs, hvor der ikke kan forekomme gnister eller åben ild.

ADVARSEL: Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning, så et eventuelt overtryk langsomt forsvinder.

ADVARSEL: Spænd tankdækslet omhyggeligt efter påfyldning.

ADVARSEL: Flyt altid produktet væk fra tankningsstedet og -kilden, inden det startes.

Tips til en korrekt brændstofblanding til græstrimmere og buskryddere:

  1. Bland altid brændstof og olie i en ren beholder, der er godkendt til brændstof.
  2. Begynd altid med at hælde halvdelen af brændstoffet i, hæld derefter al olien i, bland (omryst) brændstofblandingen, og tilsæt den resterende mængde benzin.
  3. Bland ikke brændstof til mere end maks. én måneds behov.
  4. Bland brændstofblandingen omhyggeligt, inden maskinens brændstoftank fyldes.
  5. Bland i det korrekte forhold som angivet af producenten.

Se produktets brugervejledning for at få oplysninger om blandingsforholdet for brændstof.

Brændstof- og olieblanding skal altid være 2 % (50:1). Vi anbefaler, at du bruger olieblandinger fra Husqvarna.

Var denne artikel til hjælp?