Løvblæsere11-02-2024

Rengøring eller udskiftning et luftfilter på din løvblæser

For at løvblæseren kan fungere optimalt, skal luftfilteret være rent og fungere korrekt.

FORSIGTIG: Brug ikke produktet uden et luftfilter, eller hvis luftfilteret er beskadiget. Støv i luften kan forårsage skader på motoren.

Hvis luftfiltret er snavset eller beskadiget, kan der være problemer med at starte produkterne, eller du kan opleve effekttab, mens du bruger dem.

Luftfiltertyper på en løvblæser:

 • Skumfilter
 • Filtfilter

Luftfilteret skal rengøres regelmæssigt for støv for at undgå:

 • Startproblemer
 • Tab af motoreffekt
 • Unødvendig slitage på motorens dele
 • Unormalt højt brændstofforbrug

Foretag hyppigere vedligeholdelse af et luftfilter under støvede forhold.

Rengøring af luftfilter

 1. Fjern luftfilterdækslet.
 2. Fjern luftfilteret fra filterrammen.
 3. Rengør luftfilteret med varmt sæbevand.
 4. Rengør den indvendige overflade på luftfilterdækslet med en børste.
 5. Afmonter og udskift filtfilteret, hvis det er snavset.
 6. Monter filtfilteret og luftfiltret.
 7. Monter luftfilterdækslet på løvblæseren igen.

Indsmøring af luftfilter i olie

Hvis du bruger produktet under støvede forhold, skal luftfiltret indsmøres i olie.

Det gælder kun for skum-filtre.

Brug altid Husqvarnas luftfilterolien eller luftfilterspray.

ADVARSEL: Brug beskyttelseshandsker, da luftfilterolien kan forårsage hudirritation.

Sådan påføres luftfilterolie fra flasken

 1. Læg filteret i en plastpose, og hæld filterolien over det.
 2. Tryk på plastposen for at fordele olien.
 3. Klem overskydende olie ud af filteret inde i plastikposen, og hæld overskydende olie fra, før filteret monteres på din løvblæser.

Sådan påføres luftfilterolie i sprayform

Spray direkte på filteret.

Udskiftning af luftfilteret

Et luftfilter, der har været brugt i en længere periode, kan aldrig blive helt rent.

I dette tilfælde skal luftfilteret udskiftes med et nyt. Gør det med jævne mellemrum.

Luftfilteret kan variere afhængigt af løvblæsermodellen.

Var denne artikel til hjælp?