Automower®11-02-2024

Problem med Bluetooth-forbindelsen til Automower®-robotplæneklipperen

Bluetooth giver normalt en stabil forbindelse til Automower® Connect-appen og din plæneklipper, så længe du er inden for 30 meter fra plæneklipperen, og der ikke er forhindringer mellem dig og plæneklipperen. Men i nogle tilfælde kan du opleve problemer med parring eller tilslutning til Automower® Connect-appen.

Fejlfinding af Bluetooth-forbindelsen:

I mange tilfælde er en simpel genstart af plæneklipperen eller mobilenheden tilstrækkelig, men hvis problemet fortsætter eller opstår ofte, kan det være nødvendigt at udføre fejlfinding. Den nemmeste måde at fejlfinde problemet på er ved at bruge vores produktassistent. Den vil guide dig til en løsning trin for trin baseret på din specifikke situation.

Åbn produktguiden

Hvis du foretrækker ikke at bruge produktassistenten, kan du se oplysningerne nedenfor:

Generel fejlfinding

 • Er du inden for Bluetooth-rækkevidde? Sørg for at være tæt nok på plæneklipperen (30 meter). Du skal forblive tæt på plæneklipperen, indtil parringen er fuldført.
 • Har du ventet længe nok? Vent lidt længere. Det kan tage lidt tid for produktet at oprette forbindelse, især hvis plæneklipperen er blevet genstartet for nylig.
 • Er der en anden aktiv Bluetooth-forbindelse? Kontrollér, at plæneklipperen ikke allerede er tilsluttet en andens enhed. Automower® NERA-modeller understøtter to Bluetooth-forbindelser ad gangen, men alle andre modeller understøtter kun én aktiv Bluetooth-forbindelse ad gangen.
 • Har du aktiveret placeringstjenester og Bluetooth-adgang? Kontrollér Bluetooth-indstillingerne på din telefon og i Automower® Connect-appen. Hvis du har en Android-enhed, skal du også kontrollere dine placeringstjenester. Se Aktivér placeringstjenester og Bluetooth-adgang.
 • Forsøger du at oprette forbindelse til den rigtige plæneklipper? Hvis du har flere plæneklippere, skal du kontrollere, at du forsøger at oprette forbindelse til den rigtige plæneklipper. Kontrollér serienummeret (findes på plæneklipperens typeskilt).

Bluetooth-parring

 • Se Sådan føjes en Automower®-robotplæneklipper til Automower® Connect for generelle instruktioner.
 • Er plæneklipperen i parringstilstand? Genstart plæneklipperen, og prøv at parre den igen. Når plæneklipperen genstartes, udløses Bluetooth-parringstilstand i 180 sekunder for alle robotplæneklippere, der er produceret efter 2018.
 • Er funktionen Connect@Home ikke tilgængelig på plæneklipperens display under Tilbehør? Genstart plæneklipperen. Når plæneklipperen genstartes, udløses Bluetooth-parringstilstand i 180 sekunder for alle robotplæneklippere, der er produceret efter 2018.
 • Er din telefon allerede parret med plæneklipperen? Kontroller, om plæneklipperen allerede er parret med din Automower® Connect-enhed:
  • Åbn listen over produkter, der er Bluetooth-forbundet til enheden: For iPhone-brugere: Vælg Indstillinger > Bluetooth. | For Android-brugere: Stryg nedad fra toppen af skærmen. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret. Tryk på og hold Bluetooth nede.
  • Hvis plæneklipperen vises på listen, skal du fjerne parringen fra din enhed: For iPhone-brugere: Fjern parringen af plæneklipperen. | For Android-brugere: Fjern parringen af plæneklipperen.
  • Prøv at parre din enhed med plæneklipperen igen ved at følge vejledningen i Automower® Connect-appen.

Fungerer det stadig ikke?

Hvis du har prøvet ovenstående, og forbindelsen stadig ikke fungerer, skal du kontakte din lokale forhandler.

Var denne artikel til hjælp?