Kædesave11-02-2024

Hvorfor drypper der olie fra min benzindrevne kædesav?

Der er flere tilfælde, hvor der kan lække olie fra din kædesav.

Olien kan lække fra sværdet og kæden eller olietanken, eller den kan ophobes under kædesaven. Det sker normalt efter brug, eller når produktet er sat til opbevaring. I nogle tilfælde er det normalt, i andre tilfælde er der noget galt.

Olielækage efter brug af kædesaven

Efter brug af kædesaven kan der komme en klat olie under den, når den stilles til side. Dette kan være en normal afdrypning eller en faktisk lækage.

Hvis olien kommer fra sværdets rille, kæden eller fra undersiden af koblingsdækslet, når du har brugt kædesaven, er den normalt kun en afdrypning. Denne afdrypning er normal og kan give en ret stor oliepyt. Den betragtes ikke som en lækage.

Hvis olien ikke kommer fra sværdets rille eller kæden, skal kædesaven indleveres til den lokale autoriserede forhandler med henblik på vurdering og reparation.

Olielækage ved opbevaring af kædesaven

Når en kædesav opbevares uden for sæsonen, kan temperaturen i luften svinge. Når temperaturen stiger og falder, svinger trykket også, og olien presses ud.

Den bedste måde at undgå olielækage på er ved at tømme olietanken, før enheden opbevares. Aftap al brændstof og sværdolie fra kædesaven. Start kædesaven, og lad den køre i tomgang (kædebremse deaktiveret), indtil al brændstoffet er løbet tør, og kædesaven står stille. Dette vil forhindre olien i at lække i løbet af vintersæsonen.

Sort og snavset olie, der drypper fra kædesaven

Hvis du efter brug af din benzindrevne kædesav bemærker en pyt af snavset, sort olie under den, er dette et tegn på, at brændstof- og olieblandingen er forældet eller blandet forkert, eller at luftfilteret og/eller gnistfangeren er snavset eller beskadiget.

Snavset olie lækker fra kædesaven

Var denne artikel til hjælp?