Kædesave11-02-2024

Hvad er formålet med gnistfangeren?

Gnistfangere er skærme, der begrænser størrelsen af partikler, der nogle gange findes i udstødningsgassen fra udendørs eludstyr. Tanken er, at ved at begrænse størrelsen af udstødningspartiklerne (stykke af kulstof eller andet småaffald) kan partiklens termiske masse gøres så lille, at den ikke længere betragtes som en væsentlig brandfare.
Der skal stadig udvises forsigtighed i det omkringliggende område for at sikre brugerens og det omgivende miljø.

gnistfanger

Vedligeholdelse af gnistfanger:

  1. Gnistfangeren sidder foran på lyddæmperen med et dæksel. Dækslet holdes fast med en 10 mm møtrik. Fjern dækslet, og når det er taget af, kan du fjerne tændrøret.
  2. Når du foretager inspektion, skal du sørge for, at gnistfangeren er intakt, og at der ikke er flænger og huller i den. Sørg også for, at der ikke ophober sig for meget kul. Hvis der er kulaflejringer, vil den få din kædesav til at køre ved et lavere omdrejningstal, og den vil ikke udlufte særlig godt.
  3. Rengør gnistfangeren med en stålbørste.
  4. Når gnistfangeren er ren, skal den sættes på plads igen.

Husqvarna anbefaler, at gnistfangeren rengøres efter hver 50. driftstime.

Se også:

Periodisk vedligeholdelse af kædesave

Var denne artikel til hjælp?
læs mere om
kædesav