Automower®01-03-2024

Den optimale placering af ladestationen i en Automower®-installation

Optimal placering til ladestationen er i et skyggefuldt sted på fladt terræn midt på græsplænen og med lidt ledig plads omkring den.

Optimal placering af Automower®-ladestation

Nedenfor følger nogle generelle anbefalinger. Se brugervejledningen for at få specifikke oplysninger om din model.

 • Der skal være minimum 3 m fri plads foran ladestationen.
 • Hold mindst 150 cm fri plads til højre og venstre for midten af ladestationen.
 • Der skal være minimum 60 cm fri plads bag ved ladestationen.
 • Placer ladestationen nær en stikkontakt.
 • Placer ladestationen på en plan overflade.
 • Ladestationens bundplade må ikke bøjes.
 • Placer ladestationen i et område, som er beskyttet mod solen.
 • Hvis ladestationen er installeret på en ø, skal du sørge for at tilslutte guidekablet til øen.
 • Hvis arbejdsområdet er opdelt i to dele, som er adskilt af en stejl skråning, anbefaler vi, at ladestationen placeres i den nederste del.
 • Du må ikke fastgøre ladestationen helt, før du har installeret alle kablerne og kontrolleret, at installationen fungerer.
 • For Automower®-modeller, der kun kommunikerer med Husqvarna Cloud ved hjælp af Wi-Fi, skal ladestationen være placeret i et område med Wi-Fi-dækning. Hvis ladestationen er placeret i et område med et svagt eller intet Wi-Fi-signal, kan robotplæneklipperen ikke downloade opdateringer. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en forhandler for at opdatere plæneklipperen.
Var denne artikel til hjælp?