1/1
Vpředu zavěšené příslušenství

Brány na štěrk - P 525DX / 535HX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis výrobku

Rozhrne zhutněný štěrk a odstraní plevel. Přítlak ovládaný hydraulikou rideru.