Zobrazení historie zpráv robotické sekačky Automower®

Pokud došlo k chybě a robotická sekačka Automower® se zastavila, například pokud uvízla nebo se jí vybil akumulátor, uloží se zpráva týkající se poruchy a času, kdy k ní došlo.

Posledních 50 chybových a informačních zpráv vaší robotické sekačky Automower® se ukládá a dá se k nim přistupovat z displeje sekačky nebo z aplikace Automower® Connect.

Upozorňujeme, že některá hlášení a zprávy nejsou kritické, takže neposílají oznámení na telefon, proto může být v protokolu zpráv víc zpráv, než pro kolik jste jich obdrželi oznámení do telefonu.

Zobrazení protokolu zpráv na displeji sekačky

Na displeji sekačky přejděte na položky Zprávy > Chybová hlášení: a zprávy > Informativní zprávy, čímž se dostanete k protokolu zpráv sekačky.

Zobrazení protokolu zpráv v aplikaci Automower® Connect

V aplikaci Automower® Connect se protokol zpráv zobrazí v části Zprávy. ​​​​​Upozorňujeme, že u mnoha modelů sekaček Automower® je pro přístup k protokolu zpráv v aplikaci Automower® Connect nutné připojení k sekačce pomocí rozhraní Bluetooth.

Byl tento článek užitečný?