Žádný signál smyčky – chybová zpráva sekačky Automower®

Zpráva Žádný signál smyčky a blikající modrá kontrolka na nabíjecí stanici sekačky Automower® značí, že robotická sekačka nedokáže detekovat signál smyčky z ohraničujícího vodiče.

Běžné příčiny:

  • Problémy se zdrojem napájení: Nabíjecí stanice není napájena. Zdroj napájení může být odpojen od zásuvky nebo mohlo dojít k přepálení domovní pojistky.
  • Vadné připojení k nabíjecí stanici: Ohraničující vodič není řádně připojen k nabíjecí stanici.
  • Poškozený ohraničující vodič: Ohraničující vodič je přerušený nebo poškozený, například mohl být přeseknut při zahradních pracích. Odstraňte problém podle podrobného návodu v článku Nalezení a oprava místa, kde došlo k přerušení vodiče v instalaci pro sekačku Automower®.

Náš průvodce výrobky vám rovněž pomůže najít řešení konkrétního případu.

Otevřít průvodce výrobky

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?