Výměna baterie v benzínovém zahradním traktoru

Po určité době používání zahradního traktoru Husqvarna může nastat situace, kdy zahradní traktor špatně startuje nebo vůbec nenastartuje.

Jedním z důvodů může být, že baterie v benzínovém traktoru je stará a je třeba ji vyměnit.

Budete potřebovat:

 • klíč
 • baterii; typ baterie závisí na typu benzínového zahradního traktoru Správný typ akumulátoru zjistíte v návodu k používání.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálení. Před prací s baterií si nezapomeňte sundat z rukou všechny šperky a také hodinky. Kovové předměty mohou při kontaktu se svorkami baterie způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem a zkrat baterie.

VÝSTRAHA: Umístění baterie v zahradním traktoru závisí na modelu výrobku.

Jak vyměnit baterii v benzínovém zahradním traktoru

 1. Sejměte kryt svorky na černém kabelu baterie.
 2. Odmontujte šrouby, podložku, matici a odpojte černý kabel baterie od záporné (−) svorky na baterii.
 3. Sejměte kryt svorky na červeném kabelu baterie.
 4. Odmontujte šrouby, podložku, matici a odpojte červený kabel baterie od kladné (+) svorky na baterii.
 5. Opatrně vyjměte baterii z výrobku.
 6. Vložte novou baterii na místo.
 7. Připojte červený kabel baterie ke kladné (+) svorce na baterii a namontujte matici a šroub.
 8. Nasaďte kryt svorky na červený kabel baterie.
 9. Připojte černý kabel baterie k záporné (–) svorce na baterii a namontujte matici a šroub.
 10. Nasaďte kryt svorky na černý kabel baterie.
Byl tento článek užitečný?