Údržba vysokotlakého ostřikovače

Údržba vysokotlakého čističe je důležitá pro zajištění správné funkce a životnosti čističe po co nejdelší dobu.

Zde je několik tipů, které vám pomohou udržet vysokotlaký čistič v perfektním stavu:

Chraňte před mrazem

Vysokotlaké čističe se nesmí používat ani skladovat při teplotách nižších než 0 °C, protože voda může uvnitř čerpadel zamrznout a způsobit poškození.

Vysokotlaký čistič správně uskladněte

Pokud se vysokotlaký čistič nepoužívá, je třeba jej skladovat v suchém prostředí, kde nemrzne. To pomůže zabránit korozi, zamrznutí a jinému typu poškození.

Před uskladněním výrobku vypusťte veškerou vodu z výrobku, čističe vysokotlakého čističe a příslušenství.

Udržujte trysky čisté

Trysky vysokotlakého čističe se mohou ucpat nečistotami, což může snížit výkon nebo způsobit nedostatečný či kolísavý tlak vody. Nezapomeňte pravidelně čistit trysky, aby byly udržovány v dobrých pracovních podmínkách.

Každý vysokotlaký čistič Husqvarna se dodává s čisticí jehlou na trysky.

Vyměňte opotřebené díly

V průběhu času se některé součásti vysokotlakého čističe opotřebovávají a může být nutné je vyměnit.

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou některé součásti opotřebované, a odpovídajícím způsobem je vyměňte.

Byl tento článek užitečný?
Přečtěte si více o
údržbavysokotlaký čistič