Proč se můj vyžínač či křovinořez nastartuje a potom znovu zastaví?

Při práci s vyžínačem či křovinořezem může dojít k jeho neočekávanému zastavení. To může značit, že s výrobkem dochází k určitým problémům.

Nejprve je třeba zkontrolovat, zda je ve výrobku dostatek paliva. Před nastartováním se ujistěte, že je vyžínač či křovinořez naplněn palivem.

Další věcí, která může vyžínač či křovinořez ovlivnit, je staré palivo.
Při skladování vyžínače či křovinořezu s palivem v nádrži může dojít k zvětrání paliva. To může mít za následek ucpání nebo znečištění systému.

Na závady související s palivem se nevztahuje záruka. Výrobek by proto musel být servisován v místním autorizovaném servisním středisku.
Před uskladněním vyžínače či křovinořezu se ujistěte, že v nich není palivo, čímž tomuto problému předejdete. Při startování výrobku používejte vždy čerstvé palivo.

Pokud se vám stále stává, že se vyžínač či křovinořez nastartuje a potom znovu zastaví, zkontrolujte vzduchový filtr. Pokud je vzduchový filtr znečištěný nebo poškozený, vyčistěte jej nebo vyměňte.
Jak u vyžínače či křovinořezu vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr

Další příčinou problému s nastartováním a následným zastavením vyžínače či křovinořezu může být znečištění nebo ucpání lapače jisker. V takovém případě jej vyčistěte pomocí drátěného kartáče.

Jak vyčistit lapač jisker

Pokud se váš vyžínač či křovinořez při otočení na stranu zastaví, obvykle to značí, že se palivový filtr při změně polohy výrobku vzdálí od samotného paliva. Palivový filtr musí být schopen zůstat v palivu i při změně polohy.

Vyžínače a křovinořezy Husqvarna jsou vybaveny palivovým vedením stanovené délky a pružnosti spolu s palivovými filtry se závažím. To umožňuje, aby filtr „následoval“ palivo a zůstal v něm ponořený. Je důležité vždy používat správné palivové vedení a palivový filtr určený pro konkrétní výrobek. Tyto informace naleznete v návodu k používání.

K zastavení vyžínače či křovinořezu při otočení na stranu může docházet i v důsledku netěsnosti nebo protože je potřeba znovu nastavit palivové vedení. V takovém případě se obraťte na místního autorizovaného prodejce.

Byl tento článek užitečný?
Přečtěte si více o
křovinořezvyžínačbenzínové