Proč se mé nůžky na živý plot nastartují a potom znovu zastaví?

Při práci s nůžkami na živý plot může dojít k jejich neočekávanému zastavení. To může značit, že s výrobkem dochází k určitým problémům.

Nejprve je třeba zkontrolovat, zda je ve výrobku dostatek paliva. Před nastartováním se ujistěte, že jsou nůžky na živý plot naplněny palivem.

Další věcí, která může nůžky na živý plot ovlivnit, je staré palivo.
Při skladování nůžek na živý plot s palivem v nádrži může dojít k zvětrání paliva. To může mít za následek ucpání nebo znečištění systému.

Na závady související s palivem se nevztahuje záruka. Výrobek by proto musel být servisován v místním autorizovaném servisním středisku.
Před uskladněním nůžek na živý plot se ujistěte, že v nich není palivo, čímž tomuto problému předejdete. Při startování výrobku používejte vždy čerstvé palivo.

Pokud se vám stále stává, že se nůžky na živý plot nastartují a potom znovu zastaví, zkontrolujte vzduchový filtr. Pokud je vzduchový filtr znečištěný nebo poškozený, vyčistěte jej nebo vyměňte.
Jak u nůžek na živý plot vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr

Další příčinou problému s nastartováním a následným zastavením nůžek na živý plot může být znečištění nebo ucpání lapače jisker. V takovém případě jej vyčistěte pomocí drátěného kartáče.

Jak vyčistit lapač jisker

Pokud se vaše nůžky na živý plot při otočení na stranu zastaví, obvykle to značí, že se palivový filtr při změně polohy výrobku vzdálí od samotného paliva. Palivový filtr musí být schopen zůstat v palivu i při změně polohy.

Nůžky na živý plot Husqvarna jsou vybaveny palivovým vedením stanovené délky a pružnosti spolu s palivovými filtry se závažím. To umožňuje, aby filtr „následoval“ palivo a zůstal v něm ponořený. Je důležité vždy používat správné palivové vedení a palivový filtr určený pro konkrétní výrobek. Tyto informace naleznete v návodu k používání.

K zastavení nůžek na živý plot při otočení na stranu může docházet i v důsledku netěsnosti nebo protože je potřeba znovu nastavit palivové vedení. V takovém případě se obraťte na místního autorizovaného prodejce.

Byl tento článek užitečný?