Proč robotická sekačka Automower® seče pouze části trávníku?

Pokud robotická sekačka Automower® nečekaně seče pouze část trávníku nebo vynechá určité oblasti, může to způsobovat několik faktorů. Při diagnostice a řešení situace zvažte následující kroky pro odstraňování problémů:

Připojení nabíjecí stanice

Nesprávné připojení v nabíjecí stanici může způsobit, že sekačka bude pracovat pouze na určitých částech trávníku. Zkontrolujte, zda je naváděcí vodič připojen ke kolíku G1/G2/G3 na nabíjecí stanici, nikoli ke kolíku AR nebo AL.

Jak připojit ohraničující vodič a naváděcí vodiče k nabíjecí stanici.

Nastavení pokrytí trávníku

Zkontrolujte, zda nastavení pokrytí travnaté plochy v aplikaci Automower® Connect nebo na displeji sekačky odpovídá potřebám vaší instalace.

  • V aplikaci Automower® Connect: Vyberte možnost Více > Nastavení > Instalace > Pokrytí travnaté plochy.
  • Na displeji sekačky: Přejděte do části Instalace > Pokrytí travnaté plochy.

Pracovní oblasti a plány –Technologie AIM

Vztahuje se pouze na robotické sekačky podporující technologii AIM.

Pokud jste v aplikaci Automower® Connect deaktivovali plán pro možnost Můj trávník, sekačka seče pouze části trávníku, které jsou pokryty naplánovanou pracovní oblastí. Pokud je některá část trávníku pokryta pracovní oblastí bez plánu nebo není pokryta pracovní oblastí vůbec, nebude tato část trávníku posečena.

Pokud jste deaktivovali funkci Můj trávník, nezapomeňte vytvořit pracovní oblasti, které pokrývají celý trávník. Podle potřeby poté vytvořte plány pro každou pracovní oblast.

Zakázané zóny – Technologie AIM

Vztahuje se pouze na robotické sekačky podporující technologii AIM.

Sekačka nemá přístup k oblastem, které jste v aplikaci Automower® Connect označili jako zakázané zóny.

Zkontrolujte zakázané zóny v aplikaci a všechny nežádoucí odstraňte.

Pokud s instalací nebo provozem robotické sekačky Automower® potřebujete další pomoc, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?