Proč kontrolka na nabíjecí stanici sekačky Automower® nesvítí?

Pokud se kontrolka na nabíjecí stanici pro robotickou sekačku Automower® nerozsvítí, může to znamenat problémy s kabelem nebo napájením. Na displeji robotické sekačky a v aplikaci Automower® Connect se může zobrazit chybová zpráva Žádný signál smyčky nebo Zablokovaná nabíjecí stanice.
Běžné důvody, proč kontrolka na nabíjecí stanici nefunguje:
  • Elektrická zásuvka je bez proudu.
  • Nízkonapěťový kabel není správně připojený do napájecího adaptéru nebo nabíjecí stanice.
  • Nízkonapěťový kabel je poškozený.
  • Používáte nesprávný typ nízkonapěťového kabelu.
  • Nabíjecí stanice je poškozená, např. po bouřce.

Možná řešení:

  • Funguje elektrická zásuvka (A)? Otestujte zásuvku zapojením spotřebiče, o kterém víte, že funguje. Například lampu nebo kuchyňské zařízení.
  • Jsou všechny kabely správně připojené? Odpojte a znovu připojte oba konce nízkonapěťového kabelu (C).
  • Není nízkonapěťový kabel (C) poškozen? Zkontrolujte, zda nízkonapěťový kabel a jeho konce nenesou známky poškození.
  • U některých modelů robotických sekaček můžete vyzkoušet, jestli je nízkonapěťový kabel poškozený, zapojením napájecího adaptéru (B) přímo do napájecího vstupu (D) na nabíjecí stanici. Pokud se kontrolka nabíjecí stanice rozsvítí, je nízkonapěťový kabel nejspíše poškozený. Tato zkouška funguje u všech robotických sekaček Automower® kromě modelů 440, 440 se sadou Automower Connect, 450X Nera, 450X Nera s modulem EPOS, 450X a 435X AWD, protože tyto modely využívají jiný typ nízkonapěťového kabelu.
  • Používáte správný nízkonapěťový kabel? Nízkonapěťový kabel není stejný u všech modelů. Pokud máte více nízkonapěťových kabelů, ověřte, že používáte ten správný.

Pokud výše uvedené postupy nevyřešily problém nebo pokud nabíjecí stanice přestala fungovat po bouřce, obraťte se na místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?