Pochopení, co znamená pracovní kapacita a maximální doba sečení robotické sekačky Automower®

Pracovní kapacita

Pracovní kapacita robotické sekačky označuje oblast, kterou může pokrýt za hodinu a den při provozu s plnou kapacitou. Předpokládá se, že plán výrobku umožňuje nepřetržitý provoz, sedm dní v týdnu, na rovné ploše.

Chcete-li zjistit pracovní kapacitu konkrétního modelu, prostudujte si technickou specifikaci v návodu k používání.

Maximální doba sečení

Maximální doba sečení za den je omezena pracovní kapacitou výrobku. Tato hodnota je pevná a uživatel ji nemůže upravit ani rozšířit. Jakmile výrobek dosáhne maximální doby sečení pro daný den, zpráva Dnešní sečení dokončeno se zobrazí v aplikaci Automower® Connect a na displeji sekačky. Výrobek se poté sám zaparkuje do příštího dne.

Rozdíl mezi dobou provozu a maximální dobou sečení

Doba provozu a maximální doba sečení jsou dva rozdílné koncepty:

  • Maximální doba sečení To je pevně daná hodnota, kterou uživatel nemůže nastavit. Je určena pracovní kapacitou výrobku.
  • Provozní doba: Tu lze nastavit pomocí plánu, a to buď prostřednictvím displeje výrobku, nebo v aplikaci Automower® Connect. Řídí hodiny dne, během kterého je výrobku povoleno provádět práci. Doba provozu zahrnuje sečení, vyhledávání a nabíjení. Přidělení času závisí na mnoha faktorech, například na uspořádání pracovní oblasti, na intenzitě růstu trávy a na stáří baterie.

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?