Nastavení jazyka, času a data na robotické sekačce Automower®

Zjistěte, jak podle následujících kroků aktualizovat nastavení, jako je jazyk, čas a datum, na robotické sekačce Automower®.

Jazyk se dá aktualizovat na displeji sekačky.

Čas a datum se dá aktualizovat v aplikaci Automower® Connect, pokud sekačka podporuje funkci Bluetooth. Případně můžete použít displej sekačky v závislosti na tom, jaký model sekačky Automower® máte.

Nastavení jazyka pomocí displeje sekačky

Robotická sekačka s klávesnicí

  1. Na displeji sekačky Automower® přejděte do části Nabídka > Nastavení > Obecné > Jazyk.
  2. Pomocí klávesnice zvolte preferovaný jazyk.

Robotická sekačka s kolečkem

  1. Pomocí kolečka na sekačce vyberte v nabídce položku Jazyk a zvolte preferovaný jazyk.

Nastavení času a data

V aplikaci Automower® Connect

  1. Připojte robotickou sekačku Automower® pomocí rozhraní Bluetooth.
  2. Klikněte na tři tečky v pravém dolním rohu obrazovky.
  3. Vyberte možnost Nastavení > Obecné > Čas a datum.
  4. Vyberte možnost Čas a datum z telefonu nebo vyberte ikonu tužky a zadejte správný čas a datum.
  5. Vyberte možnost Uložit.

Pomocí displeje sekačky

  1. Na displeji sekačky Automower® přejděte do části Nabídka >Nastavení > Obecné > Čas a datum.
  2. Pomocí klávesnice sekačky nastavte čas, datum, formát času a formát data.

U sekaček s kolečkem je možné čas a datum nastavit pouze v aplikaci Automower® Connect.

Sekačka nepřechází mezi letním a zimním časem automaticky; čas musíte změnit ručně.

Pokud potřebujete pomoc s vaší robotickou sekačkou Automower®, obraťte se na svého prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?