Ridery26.03.2024

Když je sekačka se sedící obsluhou připojena k nabíječce, kontrolka LED bliká žlutě. Jak tento problém opravit?

Při připojení akumulátorové sekačky se sedící obsluhou k nabíječce se může stát, že se kontrolka LED rozbliká žlutě.

To znamená, že se akumulátor nenabíjí.

Jak opravit problém se žlutě blikající kontrolkou LED u akumulátorové sekačky se sedící obsluhou

  • Ujistěte se, že se nabíječka a výrobek nacházejí na místě, které je v povoleném teplotním rozsahu pro nabíjení (0–38 °C).
  • Pokud je nabíječka připojena, nabíjení se automaticky spustí , když je teplota akumulátoru nižší než 38 °C.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého místního autorizovaného prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?