Jak změnit výšku sečení u robotické sekačky Automower® Aspire™ R4

Výšku sečení u sekačky Automower® Aspire™ R4 lze nastavit ve třech krocích. Umístěte oba šrouby žacího kotouče do správných otvorů (1–3) v závislosti na požadované výšce sekání:

 • 1 (20 mm)
 • 2 (35 mm)
 • 3 (45 mm)

Jak změnit výšku sečení

 1. Vypněte robotickou sekačku. Zkontrolujte, zda je kontrolka LED tlačítka ZAP/VYP vypnuta.
 2. Zvedněte horní kryt za přední část a sejměte jej.
 3. Vyhledejte klíč Torx a vyjměte jej.
 4. Obraťte výrobek vzhůru nohama.
 5. Nasaďte si ochranné rukavice.
 6. Pomocí klíče Torx vyšroubujte 2 šrouby žacího kotouče. Nepoužívejte elektrické nástroje.
 7. Vyjměte žací kotouč.
 8. Namontujte žací kotouč na hřídel. Vyberte výšku sečení (1–3) a zarovnejte 2 otvory na žacím kotouči se 2 otvory na hřídeli.
 9. Pomocí klíče Torx zašroubujte 2 šrouby žacího kotouče. Nepoužívejte elektrické nástroje.
 10. Připevněte klíč Torx na tělo výrobku.
 11. Namontujte horní kryt.
Byl tento článek užitečný?