Jak nainstalovat senzor stroje Husqvarna Fleet pro použití se službou Husqvarna Fleet Services™

Pomocí služby Husqvarna Fleet Services™ můžete připojit senzory strojů Husqvarna Fleet k jakémukoli zařízení a sledovat jeho využití a poslední známou polohu. Není nutné, aby byl připojen samotný výrobek. Data se ukládají do vestavěné paměti senzoru stroje a přenášejí přes Bluetooth do aplikace Husqvarna Fleet Services™ nebo do aplikace brány, když je v terénu, nebo do aplikace Husqvarna Fleet Services™ Gateway, jakmile se vrátí do skladu.

Aktivace senzoru stroje Husqvarna Fleet

 1. Odšroubujte kryt skříně senzoru stroje pomocí speciálního nástroje a vyjměte senzor.
 2. Vložte nový akumulátor. Kontrolka LED signalizuje, že čeká na konfiguraci, třemi krátkými bliknutími každou sekundu.
 3. Spusťte mobilní aplikaci Husqvarna Fleet Services™ nebo aplikaci brány.
 4. Ujistěte se, že je zapnuta funkce Bluetooth a zařízení má spolehlivé připojení k internetu.
 5. Aplikace automaticky připojí senzor stroje ke cloudu Husqvarna Fleet Services™ a nastaví správné datum a čas. Po připojení kontrolka LED každou sekundu dvakrát krátce blikne, což signalizuje probíhající konfiguraci.
 6. Počkejte, až senzor stroje blikne každých pět sekund, což znamená úspěšnou aktivaci.

Jakmile je senzor stroje aktivován, je připraven ke spárování a instalaci na stroj.

Spárování senzoru stroje Husqvarna Fleet s konkrétním strojem

Senzor stroje Husqvarna Fleet se musí spárovat s konkrétním strojem, aby bylo možné sledovat data. Párování se provádí v mobilní aplikaci Husqvarna Fleet Services™.

 1. V mobilní aplikaci Husqvarna Fleet Services klepněte na položku Inventář a vyberte stroj. (Pokud stroj není přidán do služby Husqvarna Fleet Services™, musíte to nejdřív provést buď pomocí mobilní aplikace, nebo webového portálu).
 2. Klepněte na možnost Instalovat senzor.
 3. Klepněte na tlačítko Naskenovat QR kód, a pokud bude aplikace vyžadovat oprávnění k pořizování fotek a videí, udělte je zvolením možnosti Přijmout.
 4. Pomocí fotoaparátu v zařízení naskenujte QR kód na zadní straně senzoru zařízení. Je potřeba dostatek světla, aby fotoaparát mohl kód zachytit. Po naskenování kódu aplikace automaticky přidá senzor k vybranému stroji.

Data shromážděná senzorem stroje se nyní propojí s vybraným strojem. Jakmile je senzor stroje aktivován a spárován, je připraven k instalaci na stroj.

Vyhledání pozice pro senzor stroje Husqvarna Fleet

 1. Ujistěte se, že je senzor stroje aktivován a spárován (viz výše).
 2. Nasaďte kolem senzoru stroje antivibrační podložku.
 3. Zatlačte senzor stroje na místo; zarovnejte štěrbinu senzoru se štěrbinou skříně. Možná budete muset zatlačit, ale to je v pořádku, protože senzor stroje je poměrně odolný.
 4. Spusťte stroj a držte anténu v blízkosti elektrického pole vycházejícího z motoru. Nasměrujte anténu senzoru směrem k elektrickému poli vycházejícímu z motoru. Nezakrývejte anténu rukou, protože by to oslabilo signál.
  • U benzínových výrobků senzor stroje jednou blikne při každé zjištěné jiskře zapalování.
  • U elektrických výrobků bude senzor stroje trvale svítit.
 5. Sílu signálu zkontrolujte pohybem senzoru stroje a sledováním kontrolky LED.
 6. Když najdete vhodnou polohu, senzor stroje jednou za sekundu blikne.

Obecné pokyny pro umístění

 • Zvažte umístění senzoru stroje tak, aby při práci nenarušoval manipulaci se strojem.
 • U benzínového stroje je nejlepší umístit senzor stroje tak, aby mohl detekovat elektrický proud procházející silnými kabely k zapalovací svíčce.
 • U elektrického stroje můžete najít několik míst pro dobré odečty senzoru.
 • U elektrického stroje se ujistěte, že máte dobrý signál jak při plné aktivaci spojky, tak při nízké aktivaci spojky.

Připevnění senzoru stroje Husqvarna Fleet ke stroji

Senzor stroje lze ke stroji připevnit pomocí trhacích nýtů a oboustranné lepicí pásky nebo pouze pomocí oboustranné lepicí pásky*. Doporučujeme použít trhací nýty i oboustrannou lepicí pásku. Když se senzor stroje připevní ke stroji, je připraven sledovat využití a polohu stroje.

  Trhací nýty

  1. Vyčistěte povrch, na který chcete umístit senzor stroje.
  2. Nalepte dodanou oboustrannou lepicí pásku na zadní stranu skříně senzoru stroje.
  3. Umístěte senzorstroje na stroj.
  4. Vyvrtejte otvory pro upevnění skříně senzoru stroje. Abyste při vrtání nepoškodili žádné vnitřní součásti, možná bude potřeba stroj demontovat. I když jste si jisti, že za krytem stroje, kde budete vrtat, je volný prostor, doporučujeme použít zarážku vrtáku, abyste zabránili příliš hlubokému vrtání.
  5. Skříň připevněte pomocí trhacích nýtů, které můžete vést skrze přečnívající okraje, nebo v případě nedostatku místa tyto okraje odstranit v označených místech a umístit nýty dovnitř a za senzor stroje.
  6. Nasaďte kryt a utáhněte ho pomocí speciálního nástroje.

  Oboustranná lepicí páska

  1. Vyčistěte povrch, na který chcete umístit senzor stroje.
  2. Nalepte dodanou oboustrannou lepicí pásku na zadní stranu skříně senzoru stroje.
  3. Umístěte senzor stroje na stroj.

  *Oboustranná lepicí páska se ve výše uvedeném videu nazývá distanční vložka. Se senzorem stroje se však dodává jen jeden typ distanční vložky, nikoliv dva (jak je uvedeno ve videu).

  Pojmenování stroje

  Když jsou senzor stroje a stroj připraveny, je vhodné stroj pojmenovat, abyste ho mohli ve službě Husqvarna Fleet Services™ snadno identifikovat, a opatřit stroj samolepkou se zřetelně uvedeným názvem.

  Před nalepením samolepky na stroj očistěte jeho povrch. Používejte voděodolné pero.

   Byl tento článek užitečný?