Jak funguje Ochrana před mrazem a jak ji zapnu na robotické sekačce Automower®?

Jelikož je tráva obzvláště citlivá na poškození, pokud je zahrada pokryta námrazou, jsou některé modely sekaček Automower® vybaveny funkcí nazvanou Ochrana před mrazem. Ta zastaví provoz sekačky v případech, kdy je teplota příliš nízká.

Pokud si tedy všimnete, že je za chladného rána sekačka zaparkována v nabíjecí stanici, přestože má naplánovaný provoz, může to být právě kvůli funkci Ochrana před mrazem.

Jak funguje Ochrana před mrazem?

Je-li teplota při plánovaném startu sekačky 5 °C nebo nižší, funkce Ochrana před mrazem start sečení odloží o jednu hodinu.

Když je sekačka zaparkována, při nastaveném plánu bude každou hodinu kontrolovat teplotu. Sekat začne pouze v případě, že teplota vystoupá nad 5 °C.

Teplota se měří pomocí senzoru umístěného uvnitř podvozku. Zaznamenaná hodnota se proto může mírně lišit od okolní teploty.

Jak povolit/zakázat funkci Ochrana před mrazem

V aplikaci Automower® Connect: Vyberte možnost Další > Nastavení > Provoz > Ochrana před mrazem

Na displeji sekačky: Přejděte do části Nastavení > Instalace > Ochrana před mrazem

Byl tento článek užitečný?